Budżety IT nie będą większe, ale mogą być sprytniejsze

Udostępnij:

W ramach Digital Finance Excellence, programu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” szukamy nie tylko możliwości usprawnienia i automatyzacji procesów, ale także możliwości mądrego alokowania środków przeznaczonych na IT.

Po rundzie kilkunastu wakacyjnych spotkań w oddziałach Klubu i rozmowach o priorytetach, ograniczeniach i szansach, spodziewamy się, że budżety IT w przyszłym roku nie zmaleją, ale też raczej nie wzrosną. Ale według wniosków z tych rozmów i  dodatkowo przeprowadzonego przez nas badania, wiemy, że na pewno zmienią się priorytety, a nowe będą kosztowniejsze – twierdzi tak 51% naszych respondentów.

Gdzie szukać środków na nowe lub przyspieszone projekty? Będziemy podpowiadać takie możliwości. Jako pierwszy polecamy kalkulator Rimini Street https://www.riministreet.com/savings-calculator/

Kalkulator Rimini Street pozwala szybko ocenić szacunkowe oszczędności, które można uzyskać przechodząc ze wsparcia oprogramowania ERP oferowanego przez jego dostawcę, na usługi Rimini Street. Koszty utrzymania i wsparcia znacznie wykraczają poza roczne opłaty za utrzymanie, które stanowią jedynie „wierzchołek góry lodowej”. Zazwyczaj obejmują one też koszty aktualizacji, pomocy technicznej dla spersonalizowanych rozwiązań w zakresie utrzymania kastomizacji oraz personelu firmy przypisanego do technicznej obsługi wsparcia.

„Kalkulator powstał z myślą o firmach korzystających z systemów ERP wiodących dostawców, obsługiwanych przez Rimini Street. To uniwersalne narzędzie. Na podstawie podanych informacji – jak wersja używanego oprogramowanie ERP, opłata oraz procentowa stawka za utrzymanie systemu – z kalkulatora mogą korzystać firmy na całym świecie. Dzięki temu będą w stanie oszacować swój potencjał oszczędności po przejściu na usługi Rimini Street.

Największe korzyści z tego narzędzia mogą odnieść menedżerowie wyższego szczebla w dużych firmach – zwłaszcza dyrektorzy finansowi i dyrektorzy IT – poszukujący sposobów na sfinansowanie projektów rozwoju technologii w swoich organizacjach.” – mówi Michał Ziembicki, country sales leader Poland w Rimini Street.

Dyrektorom, którzy będą zainteresowani omówieniem analizy otrzymanej po skorzystaniu z kalkulatora, pomożemy w interpretacji wyników.