Witamy na stronie Digital Finance Excellence.

Nasza polityka prywatności dotycząca plików cookie i przetwarzania danych osobowych odnosi się do wszystkich stron Digital Finance Excellence w tym i tej.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia jak największego zadowolenia z używania naszych stron. Dodatkowo używamy plików cookies w celu wyświetlenia naszych reklam i ofert, które będą widoczne w wyszukiwarce i na portalach społecznościowych, gdy opuścisz naszą stronę. Jeżeli zgadzasz się na takie działanie z naszej strony, zaakceptuj wykorzystywanie cookies. Jeśli odmówisz, Twoje informacje nie będą śledzone podczas odwiedzania tej strony internetowej. Pojedynczy plik cookie zostanie użyty w przeglądarce, aby zapamiętać to ustawienie. Pliki cookie nie służą nam tylko do celów statystycznych i funkcjonalnych, lecz mogą również zwiększać dostosowanie treści i reklam.

Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Administratorów – Business Dialog Iwona D. Bartczak ul. Franciszka Bartoszka 4, 00-710 Warszawa, REGON: 140306779, NIP: 5212068519, Kontakt e-mail: iwona_bartczak@businessdialog.pl zwana dalej Business Dialog oraz Exante Bartosz Radziszewski ul. Drzeworytników 99, 01-385 Warszawa, NIP: 5221323230, Kontakt: admin@dfe.org.pl zwana dalej Exante, którzy prowadzą operacje przetwarzania Twoich danych osobowych – razem Admninistratorzy.
3) Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu gromadzenia danych osobowych związanych działalnością Business Dialog oraz Exante;
4) Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
5) Podanie danych osobowych jest niezbędne do przekazania informacji, zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest świadczenie niektórych usług i zawarcie umowy;
6) Posiadasz prawo do:
a) żądania od Administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Twoje dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Business Dialog oraz Exante.

Potwierdzając zgodę na Politykę cookies potwierdzasz iż Zapoznałeś/łaś się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz plików cookie, prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania i wyrażasz zgodę na przetwarzanie plików cookie i danych osobowych zawartych dla potrzeb niezbędnych do działalności Business Dialog oraz Exante zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677).