Szanowni Państwo!

Informacje, które zostaną podane w ankietach, posłużą jako wskazówki do tego, aby podnieść poziom szkoleń, w których Państwo chcą uczestniczyć lub uczestniczą, a także poziom skuteczności i atrakcyjności szkoleń.

Zapraszamy do wypełnienia ankiet. Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i wpisanie wszelkich uwag, które mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu jakości szkolenia, w którym Państwo uczestniczą.

Jakie treści merytoryczne Pani/Pana powinny być uwzględnione w kolejnych szkoleniach?

Ankieta tematyki szkolenia

Jak Pani/Pan ocenia nasze szkolenia?

Ankieta oceny szkolenia