Zarządzanie procesowe i automatyzacja raportowania fundamentem wiarygodności spółek.

Z Jackiem Fotkiem, Wiceprezesem Zarządu i CFO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie rozmawiają Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski, zarządzających aktywnością społeczności Klubu Dyrektorów Finansowych ?Dialog?. – Program Digital Finance Excellence, przygotowany w Klubie Dyrektorów Finansowych ?Dialog?, prowadzi do wniosku, że CFO staje się liderem jednego z najważniejszych procesów – zbierania, przetwarzania i udostępniania danych…