DIGITAL FINANCE EXCELLENCE

Celem Digital Finance Excellence, programu edukacyjno – doradczego stworzonego w społeczności Business Dialog, ze szczególnym zaangażowaniem Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”,  jest promocja zarządzania procesowego, szczególnie w finansach oraz automatyzacji procesów, w tym robotyzacji. Wyjaśniamy, motywujemy, przygotowujemy i wspieramy menedżerów biznesu we wdrażaniu  tych zmian i cyfrowych narzędzi oraz rozwoju kariery zawodowej.

Działania w edycji DFE 2019:

  • gromadzenie wiedzy i informacji na temat zarządzania procesowego i automatyzacji oraz robotyzacji
  • wymiana doświadczeń w naszych serwisach, aplikacjach, na spotkaniach (śniadania biznesowe, konferencje, networking)
  • udostępnianie źródeł wiedzy i dobrych praktyk (raportów, opracowań, analiz)
  • organizacja wizyt referencyjnych
  • przygotowywanie „na życzenie” prototypów  rozwiązań
  • rekomendacja dostawców wiedzy, usług i narzędzi
  • Hackathon RPA.

Firmy zainteresowane uzyskaniem rekomendacji usług, rozwiązań i dostawców podpisują z Business Dialog następujący list intencyjny.

Dzisiaj od każdego działu a szczególnie od finansów  oczekuje się współtworzenia strumienia wartości. Finanse na równi z innymi obszarami biznesu powinny być tak zorganizowane i zarządzane, aby ich zasoby były optymalnie wykorzystane dla wytworzenia maksymalnej wartości dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego, przyczyniły się do realizacji celów firmy czy organizacji.

Dostępne narzędzia technologiczne umożliwiają poprawną automatyzację i robotyzację. Metody Lean, TOC czy Six Sigma oraz nowoczesne metody zarządzania procesami ułatwiają ciągłe doskonalenie procesów. Doświadczenia i życzliwość kolegów oraz liderów uczą unikania błędów i zwiększają możliwości zmian.

Niebagatelną korzyścią z automatyzacji procesów jest umożliwienie menedżerom i pracownikom realizacji bardziej ambitnych i wartościowych zadań, a przez to wsparcie ich zawodowego i osobistego rozwoju oraz wzrost wartości ich pracy.

Firmy, które już mają szczególne osiągnięcia we wdrażaniu zarządzania procesowego i automatyzacji procesów zapraszamy do ubiegania się o wyróżnienie Digital Finance Award , przyznawane podczas Kongresów Konkursu Dyrektor Finansowy Roku . Więcej informacji tutaj

                                                              

 

Najbliższe wydarzenia

Artykuły i relacje

Elastyczność i skalowanie biznesu – żeby systemy IT nie były hamulcem

Pod koniec października spotkaliśmy się  w Klubie Dyrektorów Finansowych “Dialog” http://www.kdfdialog.org.pl w Warszawie, aby porozmawiać na temat tego, co jest […]

Czy zastąpią nas roboty? Analiza wpływu sztucznej inteligencji oraz innych technologii na rynek pracy. Część 1.

Jaki będzie wpływ rozwoju technologii, w tym sztucznej inteligencji, na rynek pracy? Ile osób straci, a ile zyska pracę? Jakie zawody […]

Technologia “people-literate” – zadanie na najbliższe lata

Firma badawcza i analityczna Gartner właśnie ogłosiła raport na temat technologicznych trendów i zjawisk, które będą najważniejsze w przyszłym roku […]

Partnerzy DFE 2019

Kontakt

Czekamy na wiadomości przesłane poprzez formularz kontaktowy