Celem Digital Finance Excellence, programu edukacyjno – doradczego opracowanego w społeczności Business Dialog, ze szczególnym zaangażowaniem Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, jest promocja zarządzania procesowego oraz usprawniania i automatyzacji procesów dla zwiększania zwinności, rentowności i skalowalności biznesu.

Wyjaśniamy, motywujemy, wspieramy menedżerów we wdrażaniu zmian organizacyjnych i cyfrowych narzędzi dla dobra ich kariery zawodowej oraz dla rozwoju i wzrostu ich firm.

Skontaktuj się

Działania w edycji DFE 2023

  • gromadzenie wiedzy i informacji na temat zarządzania procesowego i automatyzacji oraz robotyzacji,
  • wymiana doświadczeń w naszych serwisach, aplikacjach, na spotkaniach (śniadania biznesowe, konferencje, networking),
  • udostępnianie źródeł wiedzy i dobrych praktyk (raportów, opracowań, analiz),
  • organizacja wizyt studyjnych,
  • rekomendacja dostawców wiedzy, usług i narzędzi.

Wartości

Optymalizacja procesów w firmie ma na celu nie tylko przyspieszenie wykonywania pewnych czynności, a także zmniejszenie liczby popełnianych błędów oraz minimalizację obciążenia pracowników powtarzalnymi czynnościami.

Analogowe biznesy, które zaniedbają automatyzację procesów klękają pod kosztami bieżących operacji. Natomiast ich cyfryzacja pozwala na uwolnienie biznesu nie tylko od niektórych kosztów, ale też od sufitu ludzkich zasobów, na skalowanie zależne od tempa sukcesu, zwalnia z konieczności wzrostu organizacji, by nadążyć za rozwojem biznesu.

Niebagatelną korzyścią z automatyzacji procesów jest umożliwienie menedżerom i pracownikom realizacji bardziej ambitnych i wartościowych zadań, a przez to wsparcie ich zawodowego i osobistego rozwoju oraz wzrost wartości ich pracy.

 

Firmy zainteresowane uzyskaniem rekomendacji usług, rozwiązań i dostawców podpisują z Business Dialog list intencyjny:

Pobierz list intencyjny

Artykuły i Relacje