Celem Digital Finance Excellence, programu edukacyjno – doradczego stworzonego w społeczności Business Dialog, ze szczególnym zaangażowaniem Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, jest promocja zarządzania procesowego, szczególnie w finansach oraz automatyzacji procesów, w tym robotyzacji.

Wyjaśniamy, motywujemy, przygotowujemy i wspieramy menedżerów biznesu we wdrażaniu zmian i cyfrowych narzędzi wspierając ich w rozwoju kariery zawodowej, a firmy w zwiększaniu elastyczność i skalowalności biznesu.

Skontaktuj się

Działania w edycji DFE 2021

  • gromadzenie wiedzy i informacji na temat zarządzania procesowego i automatyzacji oraz robotyzacji,
  • wymiana doświadczeń w naszych serwisach, aplikacjach, na spotkaniach (śniadania biznesowe, konferencje, networking),
  • udostępnianie źródeł wiedzy i dobrych praktyk (raportów, opracowań, analiz),
  • organizacja wizyt referencyjnych,
  • przygotowywanie „na życzenie” prototypów rozwiązań,
  • rekomendacja dostawców wiedzy, usług i narzędzi.

Wartości

Dzisiaj od każdego działu a szczególnie od finansów oczekuje się współtworzenia strumienia wartości. Finanse na równi z innymi obszarami biznesu powinny być tak zorganizowane i zarządzane, aby ich zasoby były optymalnie wykorzystane dla wytworzenia maksymalnej wartości dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego, przyczyniły się do realizacji celów firmy czy organizacji.

Dostępne narzędzia technologiczne umożliwiają poprawną automatyzację i robotyzację. Metody Lean, TOC czy Six Sigma oraz nowoczesne metody zarządzania procesami ułatwiają ciągłe doskonalenie procesów. Doświadczenia i życzliwość kolegów oraz liderów uczą unikania błędów i zwiększają możliwości zmian.

Niebagatelną korzyścią z automatyzacji procesów jest umożliwienie menedżerom i pracownikom realizacji bardziej ambitnych i wartościowych zadań, a przez to wsparcie ich zawodowego i osobistego rozwoju oraz wzrost wartości ich pracy.

Firmy, które już mają szczególne osiągnięcia we wdrażaniu zarządzania procesowego i automatyzacji procesów zapraszamy do ubiegania się o wyróżnienie Digital Finance Award, przyznawane podczas Kongresów Konkursu Dyrektor Finansowy Roku . Więcej informacji tutaj

Firmy zainteresowane uzyskaniem rekomendacji usług, rozwiązań i dostawców podpisują z Business Dialog list intencyjny:

Pobierz list intencyjny

Artykuły i Relacje

Partnerzy DFE 2021