Celem Digital Finance Excellence, programu edukacyjno – doradczego opracowanego w społeczności Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, jest promocja zarządzania procesowego, zastosowania sztucznej inteligencji w finansach i kontrolingu oraz usprawniania i automatyzacji procesów dla zwiększania zwinności, rentowności i skalowalności biznesu.

Wyjaśniamy, motywujemy, wspieramy menedżerów we wdrażaniu zmian organizacyjnych i cyfrowych narzędzi dla dobra ich kariery zawodowej oraz dla rozwoju i wzrostu ich firm.

Skontaktuj się

Działania w edycji DFE 2024

 • Udostępnianie zgromadzonej wiedzy poprzez publikacje w serwisach Fundacji Klub Dyrektorów Finansowych i partnerskich, wystąpienia na konferencjach, wkład do wspólnych programów szkoleniowych
 • Projekty badawcze i raporty z nich
 • Wyróżnienie DFE.AI dla CFO, którzy podjęli wdrożenia w zakresie AI w finansach i kontrolingu lub wspierają takie działania w innych działach podczas konferencji "Azymut dla CFO" 6.03 w Warszawie
 • Rekomendacja szkoleń partnerów
 • Utworzenie własnego szkolenia z wybranym partnerem akademickim i komercyjnym

Wartości

Automatyzacja i AI zastępuje ludzi w niektórych czynnościach oraz wzmacnia w innych, czyniąc ich zdolnymi do robienia nowych rzeczy, do dodawania wartości i skali firmom i projektom. 

CFO jest osobą, która rozumie działanie technologii AI na poziomie ogólnym, umie ocenić jakie zadania i procesy można jej powierzyć oraz jej ekonomiczny wymiar. Nie jest ekspertem AI ani w wymiarze technologicznym, ani prawnym, ma w tym obszarze odpowiednich partnerów. 

Konieczna jest świadomość zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się AI oraz usilne działanie na rzecz pozytywnych zastosowań AI w jak największym zakresie. Są to

 

 • udostępnianie wiedzy w firmie
 • automatyzacja i optymalizacja procesów finansowych
 • analiza i zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie inwestycjami
 • wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego
 • analiza Big Data i prognozowanie

Firmy zainteresowane uzyskaniem rekomendacji usług, rozwiązań i dostawców podpisują z Fundacją Klub Dyrektorów Finansowych list intencyjny.

Pobierz list intencyjny

Artykuły i Relacje