Zarządzanie procesowe i automatyzacja procesów biznesowych

Zarządzanie procesowe polega na optymalizacji działań i wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa tak, aby w wyniku realizacji procesu powstała wartość oczekiwana przez klientów wewnętrznych lub zewnętrznych. Wartość ta jest tym większa, im bardziej udoskonalony jest proces. Efektywność procesu staje się źródłem wartości dodanej i przewagi konkurencyjnej.

Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych przez zastosowanie m.in.  zintegrowanych systemów informatycznych czy robotów software?owych, powoduje zmniejszenie liczby błędów, zwiększenie przewidywalności zdarzeń, przyspieszenie pozyskiwania właściwych informacji, a także ograniczenie zaangażowania ludzi w realizację procesu. Daje to wzrost efektywności procesu, a więc i wartości dodanej będącą wynikiem procesu. W firmie zarządzanej procesowo praca ludzi polega na obsłudze wyjątków, na twórczości, na analizie i podejmowaniu decyzji, które nie są i nie powinny być zautomatyzowane.  Firma zdecydowanie więcej czasu i uwagi przekierowuje na pozyskanie i obsługę klientów.

W wyniku wprowadzenia zarządzania procesowego i automatyzacji zwiększa się satysfakcja pracowników i ich motywacja do pracy.

Szkolenia i warsztaty DFE są uzupełnieniem Digital Finance Excellence, programu wsparcia przedsiębiorstw i dyrektorów we wdrażaniu zarządzania procesowego, optymalizacji i automatyzacji procesów.

Szkolenia i warsztaty DFE kierowane są do kadry kierowniczej  i specjalistów (kierowników projektów) przedsiębiorstw, planujących oraz wprowadzających projekty, dotyczące usprawniania procesów. Dzięki wdrożeniu  zarządzanie procesowego, optymalizacji i automatyzacji procesów, w tym ich robotyzacji, przedsiębiorstwa mogą się szybciej rozwijać, zwiększać rentowność i wartość, a menedżerowie i specjaliści skoncentrować się nad kluczowymi działaniami tworzącymi wartość, przynosząc firmie większe korzyści, a przy tym samemu czerpiąc większą satysfakcję z pracy.

Szkolenia i warsztaty DFE są to zajęcia, na których uczestnicy nabywają praktycznych umiejętności

  • identyfikacji, mapowania, analizy i doskonalenia procesów biznesowych,
  • wyboru procesów do automatyzacji,
  • przygotowania projektu wdrożenia zarządzania procesowego i automatyzacji procesów w przedsiębiorstwach
  • efektywnego wdrażania robotów software?owych RPA
  • tworzenia bezpiecznego środowiska IT dla tych rozwiązań.

Uczestnicy szkoleń i warsztatów mogą skorzystać z rekomendacji rozwiązań i dostawców wypracowane przez dyrektorów podczas programu Digital Finance Excellence, wziąć udział w wizycie referencyjnej, a także wykonać prototyp PoC dla swojej firmy.

Szkolenia i warsztaty DFE

Nasz zespół

Szkolenia i warsztaty DFE przygotowali i prowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z praktycznym doświadczeniem w biznesie, współautorzy i realizatorzy programu DIGITAL FINANCE EXCELLENCE. Liderem zespołu jest Bartosz Radziszewski. Uczestnicy zespołu wywodzą się również ze środowiska naukowego,  m.in. IBS PAN i SGH i z firm doradczych i dostawców nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Kontakt