Rozwój, czyli świadomy wzrost! Rekomendacje

Posłuchaj:
Udostępnij:

Realizując program Digital Finance Excellence w społeczności przedsiębiorców i menedżerów Business Dialog, a w szczególności w Klubie Dyrektorów Finansowych ?Dialog?, wypracowaliśmy wartościowe rekomendacje praktyk zarządczych, pozwalające firmom wspiąć się na wyższy poziom organizacyjny i finansowy.

Część z tych rekomendacji przekazujemy podczas wykładów w akademii GPW Growth http://www.gpwgrowth.pl, przygotowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wraz z partnerami, w tym z Business Dialog. 8.10.2021 startuje już III edycja Akademii.

Rozwój firmy i biznesu to nie tylko wzrost, np. wzrost sprzedaży, udziału w rynku, liczby produktów, zasięgu terytorialnego. Rozwój polega na zwiększającej się zdolności wytwarzania coraz większej ilości towarów i usług tymi sami zasobami (kapitału, ludzi, czasu, majątku?). I będą to towary i usługi rentowne, a kapitał spółki nie zmniejszy się. Wzrost biznesu wymaga sfinansowania, co często jest przyczyną porażki biznesowej, jeśli firma nie jest profesjonalnie zorganizowana i zarządzana.

Rozwój to proces ukierunkowanych zmian w celu osiągnięcia doskonalszych form lub bardziej zaawansowanych, złożonych, wyższych form organizacji, metod czy stanów np. wielkości (wartości, ilości itp.).

Celem jest więc nie tyle wzrost, co rozwój, również taki który umożliwi bezpieczne i korzystne skonsumowanie wzrostu.

Więcej  na dedykowanej stronie  GPW Growth tutaj.