BUSINESS DIALOG
BUSINESS DIALOG

Realizując program Digital Finance Excellence w społeczności przedsiębiorców i menedżerów Business Dialog, a w szczególności w Klubie Dyrektorów Finansowych ?Dialog?, wypracowaliśmy wartościowe rekomendacje praktyk zarządczych, pozwalające firmom wspiąć się na wyższy poziom organizacyjny i finansowy.

Część z tych rekomendacji przekażemy podczas wykładów w akademii GPW Growth, przygotowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wraz z partnerami, w tym z Business Dialog.

GPW GROWTH
GPW GROWTH

Rozwój firmy i biznesu to nie tylko wzrost, np. wzrost sprzedaży, udziału w rynku, liczby produktów, zasięgu terytorialnego. Rozwój polega na zwiększającej się zdolności wytwarzania coraz większej ilości towarów i usług tymi sami zasobami (kapitału, ludzi, czasu, majątku?). I będą to towary i usługi rentowne, a kapitał spółki nie zmniejszy się. Wzrost biznesu wymaga sfinansowania, co często jest przyczyną porażki biznesowej, jeśli firma nie jest profesjonalnie zorganizowana i zarządzana.

Rozwój to proces ukierunkowanych zmian w celu osiągnięcia doskonalszych form lub bardziej zaawansowanych, złożonych, wyższych form organizacji, metod czy stanów np. wielkości (wartości, ilości itp.).

Celem jest więc nie tyle wzrost, co rozwój, również taki który umożliwi bezpieczne i korzystne skonsumowanie wzrostu.

Od 5.09 uruchamiamy na GPW w Warszawie cykl nieformalnych spotkań zainteresowanych przedsiębiorców i menedżerów z ekspertami Digital Finance Excellence oraz autorem tego programu, Bartoszem Radziszewskim,  na temat najważniejszych rekomendacji, a także ich rozwinięcia w GPW Growth. Będę odbywać się w każdy czwartek w godz. 14.30-16.00.

Aby zapisać się na takie spotkanie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza