Czy utrzymanie ERP może kosztować mniej?

Posłuchaj:
Udostępnij:

Listopad to miesiąc dopinania budżetów na 2022 rok. W październiku sporo spotkań i analiz w Klubie Dyrektorów Finansowych ?Dialog? dotyczyło podaży pracy, wysokości podwyżek, produktywności, wydajności pracowników. Podsumowanie odbyło się 4.11 w Rzeszowie. Kolejny temat ? to budżety IT na 2022 r.

Dzisiaj firmy przeglądają swoje budżety i plany rozwoju IT, aby wybrać te projekty, które będą kontynuowane, które będą zatrzymane, które zostaną przyspieszone. Budżety IT na 2022 r. będą większe, ale koszty też wzrosną, choćby ze względu na wzrost kosztów pracy. Jednak musimy decydować się również na nowe projekty. Inaczej możemy spóźnić z wdrożeniem jakichś narzędzi, które pozwolą firmie na przystosowanie się do nowych trendów konsumenckich, społecznych, gospodarczych, dostosowanie do otoczenia prawnego.

Jak podejmować decyzje o priorytetach i budżetach IT na 2022 rok? Rozpoczynamy cykl artykułów na ten temat, jako pierwsze zagadnienie omówimy koszty utrzymania systemów ERP.

W wielu firmach nawet 90% budżetu IT przeznacza się na bieżące operacje i usprawnienia. A z tego lwią część na koszty utrzymania wielkich systemów ERP, np. SAP czy Oracle.

Dzisiaj, gdy CFO są w procesie budżetowania na 2022, wielu z nich zastanawia się ze swoimi CIO, czy można zmienić te proporcje i więcej środków przesunąć z utrzymania ERP na nowe wdrożenia czy innowacje. Są na rynku dostawcy usług utrzymania (obsługa i aktualizacja systemu), którzy mówią, że za tę samą robotę biorą 50% mniej niż dostawcy tych systemów. Z szybkiego badania w Klubie Dyrektorów Finansowych ?Dialog? wynika, że jeszcze ta wiedza nie dotarła do wielu dyrektorów. Natomiast najczęściej chcemy inaczej wyznaczyć zakres i rolę systemu ERP w architekturze IT firmy, aby zmniejszyć te koszty.

Oto wyniku naszego sondaży z pierwszego tygodnia listopada:

Zdaniem Yariv Haelyon, Sales Director, Israel & Eastern Europe w Rimini Street, usługi niezależnego wsparcia, takie jak te oferowane przez Rimini Street, są opcją wartą rozważenia przez dyrektorów finansowych. ?W ciągu ostatnich 15 lat pomogliśmy ponad 4000 klientów zaoszczędzić łącznie ponad 5 mld dolarów na całkowitych kosztach utrzymania. Wiele firm chce wprowadzać innowacje zgodnie z własną strategią i określonymi celami biznesowymi. Obsługując ich oprogramowanie korporacyjne i dostarczając najwyższej jakości, ultraresponsywne wsparcie techniczne, umożliwiamy im to. Korzystający z naszych usług klienci otrzymują gwarancję obniżenia rocznych kosztów utrzymania systemu ERP o 50% od momentu rozpoczęcia współpracy. A to dopiero początek.

Uwalniając klientów od konieczności podporządkowania się harmonogramom dostawców oprogramowania którego używają, przywracamy im kontrolę nad planami rozwoju IT. Dzięki naszym usługom oszczędzają znaczące kwoty na aktualizacjach i odzyskują kontrolę nad strategią rozwoju kluczowych systemów IT. W efekcie poziom całkowitych, realnych oszczędności może wzrosnąć nawet do 90%.?

Brzmi bardzo atrakcyjnie. W kolejnych wiadomościach zaproponujemy uczestnikom Klubu Dyrektorów Finansowych ?Dialog? wypróbowanie tej oferty. Bardziej niecierpliwych zapraszamy do kontaktu przez email kontakt@businessdialog.pl