Priorytety cyfrowe CFO na 2021 r.

Posłuchaj:
Udostępnij:

Według Gartner top priorytetami cyfrowymi dyrektorów finansowych (CFO) na 2021r jest analityka danych (Business Intelligence – BI) i robotyzacja procesów biznesowych (Robotic Process Automation – RPA).

Większość dyrektorów finansowych prowadziła lub prowadzi już programy badawcze i pilotażowe (Proof of Concept – PoC) w zakresie zaawansowanych technologii analitycznych (BI) i robotyzacji procesów (RPA), a także uczenia się maszynowego (Machine Learning – ML) i sztucznej inteligencji Artificial intelligence (AI).

CFO mogą osiągnąć te priorytety na 2021 r. poprzez doskonalenie wiedzy własnej i zespołowej, ale szybciej i skuteczniej, angażując i wspierając architektów rozwiązań cyfrowych, którzy rozumieją biznes.

Kluczową kwestią, którą należy się zająć, jest to, w jaki sposób transformacja cyfrowa może przyczynić się do pobudzenia działalności gospodarczej w 2021r.

Na rynku istnieje wiele różnych rozwiązań cyfrowych, ale tylko niektóre z nich mogą rzeczywiście zostać wdrożone i zwrócić się. Jednym z nich jest technologia analityczna i robotyzacja procesów (RPA).

Jedną z potrzeb związanych z transformacją cyfrową jest poprawa cyberbezpieczeństwa. W tej dziedzinie musimy rozważyć zarządzanie danymi osobowymi i bezpieczną cyfrową wymianę danych. Dlatego też w planach dotyczących transformacji cyfrowej w 2021 r. należy rozważyć, jak wykorzystać platformy do zarządzania danymi osobowymi i ochrony danych w procesach biznesowych.