Wiedza ukryta, wiedza tworząca przewagę konkurencyjną. Marek Szelągowski

Posłuchaj:
Udostępnij:

Wystąpienie i prezentacja Marka Szelągowskiego na temat zarządzania procesowego, robotyzacji i wiedzy, czyli jak dzisiaj tworzy się przewagę konkurencyjną w firmie: poprzez zdjęcie z pracowników rutynowych nietwórczych choć koniecznych zadań i powierzenie ich robotom, natomiast w odzyskanym czasie – umożliwienie im rozwoju ich własnej wiedzy – dotąd  ukrytej – i zastosowanie jej do reagowania na zmienność w biznesie.

„Głównym wymaganiem dla wyłaniającej się IV fali zarządzania procesowego jest spójne wykorzystanie zarządzania procesami biznesowymi i zarządzania wiedzą dla bieżącej efektywności i ciągłego odnawiania nietrwałej w środowisku hiperkonkurencyjnym przewagi konkurencyjnej organizacji.

Jej głównymi założeniami jest jak najszersze wykorzystanie kapitału intelektualnego jako źródła przewagi konkurencyjnej dzięki umożliwieniu szerokiego codziennego wykorzystania i tworzenia wiedzy przez wszystkich pracowników organizacji w ramach realizowanych procesów biznesowych.”

Konferencja Digital Finance Excellence „Finance w cyfrowych czasach. Digital CFO” listopad 2018, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Prezentacja do wystąpienia

Nowe technologie a ludzie w BPM 2018-11-09. Marek Szelągowski