Przełomowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji – Parlament Europejski przyjął rozporządzenie

Posłuchaj:
Udostępnij:

Rozporządzenie w sprawie AI (Akt w sprawie sztucznej inteligencji) zostało przyjęte 13 marca br. Nowe regulacje pozwalają na zbudowanie środowiska prawnego, które z jednej strony zapewnią możliwość rozwoju sztucznej inteligencji, a z drugiej gwarantują poszanowanie praw człowieka i minimalizują zjawisko dyskryminacji. Kluczowe będzie to, jak przepisy zadziałają w praktyce. Tu dużą rolę ma zarówno Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie.

– Traktujemy to wyzwanie bardzo poważnie. Wspólnie z ekspertami i ekspertkami chcemy wypracować mądry, przyjazny i bezpieczny ekosystem sztucznej inteligencji. To jeden z obszarów, na którym skoncentrujemy się w trakcie przyszłorocznej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – mówi dr Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

Najwazniejsze punkty rozporządzenia:

1. Ustawa o sztucznej inteligencji ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z systemami AI poprzez harmonizację zasad dotyczących wprowadzania na rynek, dostarczania do użytku i korzystania z systemów AI w UE.

2. Systemy AI są kategoryzowane na cztery grupy na podstawie poziomu ryzyka, z wymaganiami specjalnymi dla systemów wysokiego ryzyka i obowiązkami transparentności dla systemów współdziałających z osobami lub manipulujących treściami.

3. Ustawa wprowadza kary finansowe do wysokości do 500 000 euro za naruszenia.

4. Ustawa głównie dotyczy operatorów systemów AI, w tym dostawców i użytkowników systemów AI w działalności zawodowej.

5. Zakazuje określonych praktyk AI, takich jak techniki subliminalne (podprogowe), oraz nakłada obowiązki dla systemów AI wysokiego ryzyka, takie jak zarządzanie ryzykiem i wymagania dotyczące zgłaszania incydentów.

6. Ustawa jest częścią szerszej inicjatywy UE mającej na celu kompleksowe i odpowiedzialne regulowanie technologii AI.

7. Trwają negocjacje z państwami członkowskimi w celu finalizacji ustawodawstwa.

 

Opr. Bartosz Radziszewski