Aspekty podatkowe i inne prawne w korzystaniu z AI

Posłuchaj:
Udostępnij:

20.06 w godz. 9.00-11.00 w Warszawie wraz z ekspertami Sołtysiński Kawecki & Szlęzak omówimy następujące zagadnienia na spotkaniu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”

1. Prawa autorskie a AI, a w szczególności:

  • prawa do wykorzystywania zawartości wyjściowej (outputu),
  • odpowiedzialność za output,
  • wykorzystywanie danych do trenowanie modeli,
  • roszczenia do modeli.

2.  Deepfakes a oszustwa finansowe (zob. Arup). Czy AI Act może pomóc?

3. AI w podatkach

  • wprowadzenie do kwestii podatkowych w AI
  • produkt stworzony przy pomocy AI – WNIP czy koszt bezpośredni?
  • wydatki na AI a podatek u źródła (WHT)
  • usługi świadczone przy pomocy AI a VAT
  • wykorzystanie AI w automatyzacji procesów podatkowych

Rejestracja TUTAJ