CFO 4.0 – pierwszy głos na konferecji DFE 31.05.2019

Udostępnij:

Konferencję w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych „Dialog” rozpoczął Jacek Fotek, wiceprezes i CFO na GPW, wraz z Bartoszem Radziszewskim, partnerem zarzadzającym Business Dialog i autorem programu edukacyjno-doradczego Digital Finance Excellence. Nakreśli nową wizję dyrektora finansowego, CFO:

„Dotąd CFO i finanse „tradycyjnie” byli widziani przez biznes i innych jako specjaliści od liczb, ich analizowania oraz raportowania. Koncentrować się mieli na zarządzaniu płynnością, księgowości i budżetowaniu, a także na relacjach zewnętrznych np. z inwestorami czy administracją.

Obecnie następuje zmiana, CFO i jego ludzie mają zapewniać firmie balans tak aby firma w swoich działaniach nie kładła zbyt dużego nacisku na wyniki krótkoterminowe ale także aby nie koncentrowała się na długoterminowych celach tracą z oczu bieżące potrzeby.

CFO odpowiada dziś za łączenie długoterminowych celów opartych na możliwościach i silnych stronach firmy oraz na krótkoterminowych opartych na posiadanych zasobach.

Taka zmiana wpływa na zmianę profilu CFO na bardziej proaktywny i strategiczny, koncentrujący się na zarządzaniu relacjami wewnętrznymi i efektywnością.

CFO dzięki analitycznym umiejętnościom, zrozumieniu danych i liczb czerpiąc z nich wiedzę  wspiera budowanie wartości firmy, często także w oparciu o wskaźniki i dane pozafinansowe.

CFO coraz bardziej stymuluje zmiany procesowe i organizacyjne, wspiera i kierunkuje transformację cyfrową oraz skalowanie biznesu wykorzystując dane i najnowsze technologie. Te nowe dla CFO umiejętności i kompetencje w najbliższych latach będą zyskiwać na wadze i będą coraz bardziej oczekiwane przez firmy.

Taki nowy rozszerzony CFO  (nowy CFO na miarę Finansów 4.0) to lider zmian, strateg, analityk, innowator i partner wspierający kolegów z zarządu i organizację w rozwoju. Posiadający znajomość technologii i gotowy do zmiany roli jego i jego ludzi w organizacji.

CFO – liderzy proaktywnie działają zamiast biernie dostosowywać się do zmian, rozwijają siebie, swoje umiejętności i wizje, a korzystają z nowoczesnych technologii i staje się inicjatorami nowych ich zastosowań.

Skuteczny CFO – działając w czasie niedoborów korzysta z informacji i technologii, uzupełniając lub zastępując nimi zasoby niezbędne do rozwoju firmy i budowania wartości.

Technologiczny CFO – posiada klucze do cyfrowej transformacji firmy – dane które stanowią dziś aktywa i technologię które wykorzystuje by zbudować platformę do rozwoju i zmian w firmie, platformę składającą się z ludzi, zasobów, technologii i procesów.

CFO – społeczny wykorzystuje tą platformę tak aby ludzie w firmie wykorzystywali swoją kreatywność i skupiali się na tworzeniu rozwiązań zorientowanych na budowanie wartości, pozostawiając działania powtarzalne automatyzacjom i robotom.

Część z CFO czuje iż pozostają w tyle, i że bez rozwinięcia strategii i wdrożenia transformacji cyfrowej będą mieli znacznie trudniej niż konkurencja która to zrobi. Muszą zdecydować, czy być pionierami transformacji cyfrowej czy być adoptującymi lub jej obserwatorami.

Kluczem do cyfrowej transformacji jest traktowanie danych jako aktywa i wiedza jak je mądrze wykorzystać.”