Czego spodziewać się po chatbotach w 2024 roku?

Posłuchaj:
Udostępnij:

OpenAI, Google i inne firmy technologiczne rozwijają sztuczną inteligencję znacznie szybciej niż inne technologie ze względu na sposób, w jaki zbudowane są podstawowe systemy.

Większość aplikacji jest tworzona przez inżynierów, wiersz po wierszu kodu komputerowego, co jest zazwyczaj procesem powolnym i żmudnym. Natomiast sztuczna inteligencja opiera się na sieciach neuronowych – systemach matematycznych, które mogą uczyć się umiejętności poprzez analizę danych cyfrowych.

Uważa się, że w 2024 roku boty będą miały kolejne umiejętności. Najważniejsze to:

Filmy

Do tej pory aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję generowały głównie tekst i obrazy. W tym roku firmy takie jak OpenAI, Google, Meta prawdopodobnie wdrożą generatory, które umożliwią także generowanie filmów z krótkich podpowiedzi tekstowych. Firmy te zbudowały już prototypy takich narzędzi.

Chatboty zintengrowane

Firmy zajmujące się sztuczną inteligencją budują systemy „multimodalne”, co oznacza, że ​​sztuczna inteligencja może obsługiwać wiele rodzajów mediów. Systemy te uczą się umiejętności poprzez analizę zdjęć, tekstu i potencjalnie innych rodzajów mediów, w tym diagramów, wykresów, dźwięków i wideo, dzięki czemu mogą następnie tworzyć własny tekst, obrazy i dźwięki.

Ponieważ systemy uczą się również relacji między różnymi typami mediów, będą w stanie zrozumieć jeden typ mediów i odpowiedzieć za pomocą innego. Innymi słowy, ktoś może wprowadzić obraz do chatbota, a on odpowie tekstem.

Chatbot jako agent AI

Będzie to nowy rodzaj autonomicznych systemów do rozwiązywania bardziej złożonych problemów. Będą w stanie logicznie rozwiązać problem poprzez serię odrębnych kroków, z których każdy opiera się na następnym. Tak rozumują ludzie.

Chatboty już na małą skalę działają jako agenci. Mogą planować spotkania , edytować pliki, analizować dane i tworzyć wykresy słupkowe. Jednak narzędzia te nie zawsze działają dobrze. W tym roku firmy zajmujące się sztuczną inteligencją mają zamiar zaprezentować agentów, którzy będą bardziej niezawodni.

Inteligentniejsze roboty

Rok 2024 będzie rokiem, w którym zaawansowana automatyzacja uczenia maszynowego i algorytmów generatywnych przeniesie się z ekranu do świata fizycznego, powodując istotny przełom w dziedzinie robotyki.

Nadeszła nowa generacja robotów, które można szkolić łatwiej i prościej niż wcześniej, a których ruchów nie trzeba już programować jeden po drugim. Co oczywiście rodzi pytanie, co się stanie, gdy ruchy wymagane do wykonania wielu zadań mogą nie tylko zostać wiernie odtworzone przez urządzenie zrobotyzowane, ale także wtedy, gdy urządzenie to może poradzić sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami, przenosząc automatyzację na nowy poziom. Co się stanie, gdy zakłócenia powodowane przez sztuczną inteligencję nie będą już dotyczyć tylko zadań umysłowych, które wykonujemy przy klawiaturze i ekranie, ale tych fizycznych?

Opr. IDB