42,5% firm w UE kupiło w 2023 r. usługi w chmurze, Polska z największą dynamika wzrostu

Posłuchaj:
Udostępnij:

To wzrost o 4,2 % w stosunku do 2021 roku. Najczęstsze usługi to  hosting poczty elektronicznej, przechowywania plików, oprogramowanie biuroweg, ale bardziej dynamicznie rosną zakupy  zaawansowanych usług związanych z aplikacjami zabezpieczającymi, hosting korporacyjnych baz danych lub platform obliczeniowych do opracowywania, testowania lub wdrażania aplikacji.

Pomiędzy krajami można zaobserwować znaczne różnice. W Finlandii (78,3%), Szwecji (71,6%), Danii (69,5%) i na Malcie (66,7%) co najmniej 65% przedsiębiorstw zakupiło usługi przetwarzania w chmurze. Z kolei w Grecji (23,6%), Rumunii (18,4%) i Bułgarii (17,5%) zrobiło to niecałe 25% przedsiębiorstw. W Polsce nastąpił dwukrotny skok między 21 i 23 rokiem, do ok. 56% firm korzystających z chmury. Była to największa dynami w UE.

W 2023 r. wśród przedsiębiorstw, które zakupiły usługi przetwarzania w chmurze, 75,3% było „wysoce zależnych” od chmury, kupując zaawansowane usługi w chmurze, 10,4% kupowało usługi w chmurze na średnim poziomie, a 12,9% przedsiębiorstw opierało się wyłącznie na podstawowych usługach w chmurze.

Spośród przedsiębiorstw z UE kupujących usługi przetwarzania w chmurze większość (95,8 %) kupiła co najmniej jedno oprogramowanie w chmurze jako usługę (SaaS), tj. co najmniej jedną aplikację pocztową, biurową, finansową lub księgową, ERP, CRM lub aplikację zabezpieczającą aplikacje jako usługa w chmurze (rysunek 5). Duża część (74,2%) zakupiła także co najmniej jedną infrastrukturę chmurową jako usługę (IaaS), czyli co najmniej jedną bazę danych przedsiębiorstwa hostingowego, miejsce do przechowywania plików lub moc obliczeniową do uruchamiania własnego oprogramowania przedsiębiorstwa w ramach usługi przetwarzania w chmurze. Nieco ponad jedno na cztery (26,1%) przedsiębiorstwa kupiło platformę chmurową jako usługę (PaaS), czyli platformę obliczeniową zapewniającą hostowane środowisko do tworzenia, testowania lub wdrażania aplikacji w formie usługi w chmurze.

Najwyższy odsetek przedsiębiorstw kupujących usługi przetwarzania w chmurze (79%) występował w sektorze informacji IT i komunikacji, podczas gdy w niemal wszystkich pozostałych sektorach gospodarki odsetek ten kształtował się poniżej 60% i wahał się od 37,6% do 56% .

Więcej w EuroSTAT TUTAJ