CFO 4.0 – strażnik równowagi celów krótko i długoterminowych

Posłuchaj:
Udostępnij:

Często wydaje nam się, że w aktualnych okolicznościach rola dyrektora finansowego jakoś istotnie się zmieniła, bo wszak – na skutek sytuacji związanej z covid-19 i wojny w Ukrainie, ale też niekończących się lockdownów w Chinach –  bardzo zmieniają się podstawowe liczby, opisujące nasz biznes: sprzedaż, płynność, rentowność, koszty, zmieniamy umowy z partnerami, zmieniamy dostawców, zmieniamy kanały sprzedaży, zmieniamy produkty.

Ale to wszystko tylko uwypukliło taką rolę dyrektora finansowego, jaka już kształtuje się od kilku lat, co często podkreślamy w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog”: to jest ten gość, który umie patrzeć krótko i długoterminowo, który umie budować scenariusze na różne okoliczności oraz uzasadnić swoje rekomendacje liczbami.

Do niedawna  CFO i finanse „tradycyjnie” byli widziani przez biznes i innych jako specjaliści od liczb, ich analizowania oraz raportowania. Koncentrować się mieli na zarządzaniu płynnością, księgowości i budżetowaniu, a także na relacjach zewnętrznych np. z inwestorami czy administracją.

Zmiana, która następuje polega na tym, że  CFO i jego ludzie mają zapewniać firmie równowagę horyzontów tak, aby firma w swoich działaniach nie kładła zbyt dużego nacisku na wyniki krótkoterminowe, ale także aby nie koncentrowała się na długoterminowych celach tracą z oczu bieżącą sytuację. Bo aktualna sytuacja niesie dwa wyzwania: przetrwać (porzucić na czas niektóre stare, już nie rokujące biznesy i praktyki) oraz dostrzec i pochwycić nową szansę rozwojową (bo cały rynek się zmienia i coś tam na pewno jest dla nas okazją)

CFO odpowiada dziś za łączenie długoterminowych celów opartych na nowych pojawiających się możliwościach i silnych stronach firmy oraz na krótkoterminowych opartych na posiadanych zasobach i uwzględniających aktualne blokady.

Taka zmiana wpływa na zmianę profilu CFO na bardziej proaktywny i strategiczny, koncentrujący się na zarządzaniu relacjami wewnętrznymi i efektywnością.

CFO dzięki analitycznym umiejętnościom, zrozumieniu danych i liczb czerpiąc z nich wiedzę  wspiera budowanie wartości firmy, często także w oparciu o wskaźniki i dane pozafinansowe.

CFO coraz bardziej stymuluje zmiany procesowe i organizacyjne, wspiera i kierunkuje transformację cyfrową oraz skalowanie biznesu wykorzystując dane i najnowsze technologie. Te nowe dla CFO umiejętności i kompetencje w najbliższych latach będą zyskiwać na wadze i będą coraz bardziej oczekiwane przez firmy.

Taki nowy rozszerzony CFO  (nowy CFO na miarę Finansów 4.0) to lider zmian, strateg, analityk, innowator i partner wspierający kolegów z zarządu i organizację w rozwoju. Posiadający znajomość technologii i gotowy do zmiany roli jego i jego ludzi w organizacji.

CFO – liderzy proaktywnie działają zamiast biernie dostosowywać się do zmian, rozwijają siebie, swoje umiejętności i wizje, a korzystają z nowoczesnych technologii i staje się inicjatorami nowych ich zastosowań.

Skuteczny CFO – działając w czasie niedoborów korzysta z informacji i technologii, uzupełniając lub zastępując nimi zasoby niezbędne do rozwoju firmy i budowania wartości.

Technologiczny CFO – posiada klucze do cyfrowej transformacji firmy – dane które stanowią dziś aktywa i technologię które wykorzystuje by zbudować platformę do rozwoju i zmian w firmie, platformę składającą się z ludzi, zasobów, technologii i procesów.

CFO – społeczny wykorzystuje tą platformę tak aby ludzie w firmie wykorzystywali swoją kreatywność i skupiali się na tworzeniu rozwiązań zorientowanych na budowanie wartości, pozostawiając działania powtarzalne automatyzacjom i robotom.

Część z CFO czuje, iż pozostają w tyle i że bez rozwinięcia strategii i wdrożenia transformacji cyfrowej będą mieli znacznie trudniej niż konkurencja która to zrobi. Muszą zdecydować, czy być pionierami transformacji cyfrowej czy być adoptującymi lub jej obserwatorami.

Kluczem do cyfrowej transformacji jest traktowanie danych jako aktywa i wiedza jak je mądrze wykorzystać. To już wiadomo od dawna, ale dzisiaj jest to wręcz strategiczny zasób, i ze względu na zmienność rynku, klientów, powiązań kooperacyjnych, i ze względu na technologię wspomagającą biznes, dla której dane są niezbędnym paliwem.

 

Bartosz Radziszewski, partner Business Dialog, autor programu Digital Finance Excellence, przewodniczący Jury Konkursu CFO Roku.