Od rejestracji zdarzeń byłych do planowania rejestracji przyszłych ? ewolucja roli księgowego

Posłuchaj:
Udostępnij:

Warto poznać idee DevAcc (Developing with Accessibility), czyli tworzenie z myślą o dostępności.

DevAcc odnosi się do wszystkiego, co usprawnia dostępność. Dostępność jest ważna dla osób indywidualnych, firm, społeczeństwa, państw. Ma na celu przełamanie barier między nimi dzięki technologiom informatycznym. Dostępność wspiera rozwój, wymianę informacji i integrację, ludzi, firm, organizacji i społeczeństw.

Czemu wiedza o dostępności jest ważna dla księgowych czy menedżerów finansowych?

Dostępność jest odpowiedzią na rosnącą świadomość, że istnieje rozdźwięk pomiędzy tym, co tradycyjnie uważane jest za pracę księgowego, a tym, co powinno być jego pracą w najbliższej przyszłości. Ta rozbieżność często objawia się jako konflikt i nieefektywność. Konflikt jest pomiędzy tym, czego oczekuje biznes, a tym, co księgowość dostarcza oraz nieefektywnością rozwiązań projektowanych przez księgowych, a realizowanych przez informatyków.

O co chodzi?

Jeszcze niedawno księgowi pracowali ? a wielu ciągle tak pracuje – mozolnie rejestrując na papierze, a potem w systemach komputerowych operacje gospodarcze. Te operacje często wydarzały się kilkanaście lub kilkadziesiąt dni wcześniej. Robią to z coraz mniejszym opóźnieniem, ale ciągle znaczącym. Ale właśnie nadchodzi, a raczej twierdzę że już nadeszła zmiana i ich praca polegać będzie nie na ewidencji, a na planowaniu. 

Będzie to planowanie jak w przyszłości ma zostać zarejestrowana w systemach informatycznych i w pełni elektronicznie przyszła operacja gospodarcza, ta której jeszcze nie ma. Chodzi o to, aby jej ewidencja nie tylko była prawidłowa, ale odbyła się dokładnie w momencie jej zajścia lub z minimalnym koniecznym opóźnieniem. Podstawowe cechy to

 • Zapis tej operacji gospodarczej odbywa się niemal w czasie rzeczywistym.
 • Jest ogólnie i łatwo dostępny zgodnie (z DevAcc) dla wszystkich zainteresowanych.
 • Jest dostępny w odpowiedni dla zainteresowanych sposób.
 • Jest dostępny odpowiednim formacie, zrozumiałym dla nich wszystkich, a zgodnym ze standardem.
 • Sposób udostępnienia tej informacji i danych jest zapewniony z odpowiednim poziomem bezpieczeństwa, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, zawsze online.

Podstawowe zasady rekomendowane do stosowania w DevACC to:

 1. Stosowanie metod zwinnych do projektowania i optymalizacji procesów (księgowych) oraz rozwiązań informatycznych je wspierających – podobnie jak w projektach IT do wytwarzania oprogramowania.
 2. Częste analizy i poprawa jakości informacji w celu ciągłej poprawy dostępności.
 3. Digitalizacja informacji analogowych do formatów cyfrowych ogólnie zrozumiałych przez systemy informatyczne zgodne z zasadami dostępności.
 4. Zwiększanie dostępności informacji poprzez cyfryzację, dbanie o tworzenie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie danych i informacji w postaci cyfrowej możliwej do wielokrotnego wykorzystania.
 5. Przyspieszanie i automatyzowanie dostępności informacji poprzez wykorzystanie narzędzi do automatyzacji ewidencji i udostępniania w chmurze np. poprzez API  (ang. application programming interface) zamiast on- permise (czyli jako informacje i dane dostępne w oprogramowaniu lokalnym instalowanym i uruchamianym na komputerach czy serwerach w siedzibie osoby lub organizacji korzystającej z tego oprogramowania, a przez co znacznie utrudniając dostęp do tych informacji i danych zainteresowanym.)
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa wymiany i niezmienności informacji oparte np. o technologię łańcucha bloków (ang. blockchain) zapewniając że współużytkowane informacje i dane są niezmieniane, co upraszcza proces rejestrowania transakcji i śledzenia zasobów.
 7. Agnostyczność technologiczna rozumiana jako nabywanie uniwersalnych umiejętności rozumienia jak jest budowane oprogramowanie, jak działa i jak jest oraz powinno być budowane i rozwijane zgodne z zasadami dostępności, czyli wiedzy która nie ma daty przydatności i będzie potrzebna zawsze oraz przynosić będzie korzyści księgowym niezależnie od zmieniających się trendów i technologii.

Bartosz Radziszewski