Czy inteligentna automatyzacja zatrzyma klientów?

Posłuchaj:
Udostępnij:

Inteligentna automatyzacja jest to połączenie sztucznej inteligencji i tradycyjnych technik automatyzacji w celu wykonywania zadań, które wcześniej wymagały aktywności człowieka. Automatyzując powtarzalne i czasochłonne zadania, firmy mogą pozwolić pracownikom na skupienie się na bardziej strategicznej pracy. Jednym z przykładów zastosowania inteligentnej automatyzacji jest zmniejszenie churn (migracji klientów)  i poprawa wskaźników utrzymania klientów.

Inteligentna automatyzacja, aby zatrzymać klientów  

Wskaźnik churn odnosi się do tempa, w jakim klienci przestają korzystać z produktów lub usług firmy. Wysoki wskaźnik churn może być szkodliwy dla firmy, ponieważ pozyskiwanie nowych klientów kosztuje więcej niż utrzymanie istniejących. Inteligentna automatyzacja może pomóc w zmniejszeniu rozmiarów rezygnacji, identyfikując czynniki ryzyka klienta i podejmując zautomatyzowane działania, aby zapobiec odejściu klienta. Na przykład, jeśli klient wykazuje oznaki niezaangażowania, system może automatycznie skontaktować się ze spersonalizowaną ofertą lub zachętą. Analizując dane klientów, sztuczna inteligencja może zidentyfikować wzorce i trendy, które mogą wskazywać na ryzyko odejścia klienta. Informacje te można następnie wykorzystać do podjęcia proaktywnych kroków w celu utrzymania klienta. Inteligentną automatyzację można również wykorzystać do tworzenia ukierunkowanych kampanii, które mają na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb klientów zagrożonych odejściem.

Zgodnie z powyższym wykresem, głównym powodem odejścia klienta z firmy jest przekonanie, że firma o nich nie dba. Dlatego też ukierunkowane kampanie retencyjne generowane przez inteligentną automatyzację mogą sprawić, że konsument poczuje się doceniony i będzie chciał kontynuować zakup danych usług czy produktów.

Korzyści z inteligentnej automatyzacji

Inteligentna automatyzacja jest reklamowana jako rewolucja w efektywności biznesowej. Podstawową korzyścią automatyzacji jest redukcja nadmiarowości i nieefektywności. Automatyzując powtarzalne i mało wartościowe zadania, firmy mogą uwolnić czas pracowników, aby mogli skupić się na pracy na wyższym poziomie, która napędza wzrost. Drugą najważniejszą korzyścią jest usprawnienie podejmowania decyzji w oparciu o wskaźniki, bowiem zapewnia szybkie i dokładne przetwarzanie danych. Kolejną zaletą automatyzacji jest wpływ na uzyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, ponieważ pomaga firmom szybko i skutecznie identyfikować i zaspokajać potrzeby konsumentów. Ponadto inteligentna automatyzacja umożliwia skalowanie działalności przy ograniczonym czasie i zasobach.

Jak rozpocząć pracę z inteligentną automatyzacją

Chociaż korzyści płynące z inteligentnej automatyzacji są oczywiste, wiele firm ma trudności z rozpoczęciem jej stosowania. Wdrożenie inteligentnej automatyzacji może być złożonym i zniechęcającym zadaniem, ale istnieje kilka kluczowych kroków, które każda firma może podjąć, aby rozpocząć.

Po pierwsze, ważne jest, aby dobrze zidentyfikować, jakie zadania można zautomatyzować i jakie cele chce się osiągnąć dzięki automatyzacji.

Po drugie, należy pamiętać, że inteligentna automatyzacja nie jest zdarzeniem jednorazowym; to nieustająca podróż, która wymaga ciągłego monitorowania i udoskonalania. Dlatego ważne jest, aby mieć zespół, który zajmuje się nadzorowaniem procesu automatyzacji i dostosowywaniem się do potrzeb. Poniższy wykres pokazuje, że automatyzacja początkowo przyniesie niewielkie korzyści. Jednak inteligentne praktyki automatyzacji będą stale się poprawiać i stawać się wysoce skuteczne.

Po trzecie, ważne jest, aby współpracować z renomowanym dostawcą inteligentnej automatyzacji. Dobry dostawca będzie dysponował zespołem ekspertów, którzy mogą pomóc we wdrożeniu i udoskonaleniu rozwiązania automatyzacji.

Po czwarte, inteligentną automatyzację należy zintegrować z istniejącymi procesami biznesowymi, aby wykorzystać jej potencjał i zapobiec fragmentarycznym ulepszeniom, które jednak nie są korzystne dla efektywności całego procesu czy obszaru.

Inteligentna automatyzacja nie jest panaceum; nie rozwiąże wszystkich problemów biznesowych. Ale gdy jest właściwie używana, jest potężnym narzędziem, które pomagającym w napędzaniu wzrostu, wydajności i satysfakcji klientów.

Arek Skuza jest partnerem Volta Venture, strategiem biznesu, ekspertem rozwoju produktów, doradcą wdrażania sztucznej inteligencji w produktach i organizacjach, współpracownikiem Business Dialog,   www.arekskuza.com www.szkolainnowacji.com