Magic Quadrant Gartnera dla rynku RPA

Posłuchaj:
Udostępnij:

Poniżej informacje o dostawcach RPA według raportu Gartnera z lipca 2022 roku.

Zrobotyzowana automatyzacja procesów pozostaje popularnym rynkiem oprogramowania służącym do poprawy wydajności operacyjnej. Magic Quadrant ocenia 15 dostawców rozwiązań RPA dla przedsiębiorstw.

Do 2024 roku 95% dostawców RPA będzie oferować automatyzację poprzez integrację API i UI .

Do 2024 roku 80% klientów korporacyjnych, którzy wdrożyli automatyzację głównie na komputerach stacjonarnych, przejdzie na szerszy UX obejmujący interfejsy internetowe, mobilne i głosowe .

Dla przypomnienia – najważniejsze informacje o RPA 

Gartner definiuje robotyczną automatyzację procesów (RPA) jako oprogramowanie do automatyzacji zadań w ramach procesów biznesowych i informatycznych za pomocą skryptów oprogramowania, które symulują interakcję człowieka z interfejsem użytkownika aplikacji. Wdrożony skrypt jest powszechnie nazywany ?botem?. Skrypty dla botów można tworzyć przez programowanie lub przy użyciu graficznych interfejsów użytkownika (GUI) o niskim kodzie i bez kodu, które są natywne dla platformy oprogramowania RPA.

Organizacje powinny używać tego oprogramowania do:

 • Przenoszenia danych do lub z systemów aplikacji bez interakcji człowieka, określanego jako ?automatyzacja nienadzorowana?. W tym przypadku nacisk kładzie się na automatyzację zadań bezpośrednio. Skrypty są zaprojektowane do replikowania działań osoby wchodzącej w interakcję z tymi systemami lub dokumentami, które zwykle nie mają dostępnych interfejsów API. Zazwyczaj automatyzacja nienadzorowana jest wyzwalana przez system i boty uruchamiane na serwerze.
 • Automatyzacji zadań z człowiekiem w pętli. Takie oprogramowanie RPA – określane jako ?automatyzacja nadzorowana”  – może wyodrębniać informacje z systemów i powiązanych dokumentów, kształtować je i przygotowywać do wykorzystania przez pracownika w miejscu, w którym jest to potrzebne. Zazwyczaj nadzorowana automatyzacja jest wyzwalana przez człowieka i boty uruchamiane na urządzeniu lokalnym.

Obowiązkowe możliwości platform RPA dla przedsiębiorstw to:

 • Możliwość integracji z aplikacjami korporacyjnymi poprzez interakcje UI
 • Wsparcie dla tworzenia skryptów ze standardowymi językami programowania lub specyficznymi dla dostawcy, niskokodowymi reprezentacjami (w tym tworzeniem graficznym)
 • Możliwość zarejestrowania zadania i przekształcenia go w skrypt, który można wdrożyć
 • Wsparcie zarówno dla automatyki nadzorowanej, jak i bezobsługowej
 • Możliwość organizowania i administrowania użytkownikami, skryptami i środowiskiem wykonawczym, w tym konfiguracją, monitorowaniem i bezpieczeństwem

Opcjonalne możliwości platform RPA obejmują:

 • Rozszerzone możliwości programisty obywatelskiego: Wbudowane, oparte na sztucznej inteligencji inteligentne opracowywanie przepływu pracy z nawigacją z przewodnikiem lub funkcjami wspomaganymi przez chatbota
 • Funkcje wyszukiwania i wyszukiwania zadań
 • Automatyczne generowanie przepływów pracy poprzez eksplorację zadań
 • Funkcje inteligentnego przetwarzania dokumentów (IDP), takie jak przechwytywanie obrazów, klasyfikacje i szkolenie modeli
 • Łączniki API , w tym HTTP/REST, SOAP, Open API i inne
 • Niskokodowy interfejs użytkownika (UX) do tworzenia interfejsów GUI dla botów

DOSTAWCY 

Appian

Appian jest wizjonerem w tym magicznym kwadrancie.

Silne strony

 •  Platforma Appian koncentruje się na automatyzacji procesów biznesowych i innych aplikacjach o wysokiej wartości, które wymagają wyrafinowanych reguł i analiz. Jego wyróżniające się funkcje RPA obejmują np.  planowanie automatyzacji, wstępnie wbudowaną integrację z różnymi usługami AI/ML (na przykład rozpoznawanie obrazów i autoML), orkiestrację przepływu pracy i kompleksową obsługę cyklu życia dla DevOps.
 • Appian ma duży ekosystem klientów i partnerów wdrożeniowych, a także bogaty w funkcje produkt zaprojektowany w celu spełnienia wymagań automatyzacji procesów w dużych przedsiębiorstwach. Jej narzędzie RPA jest zintegrowane z platformą aplikacji o niskim kodzie i platformą automatyzacji procesów biznesowych, aby zapewnić kompleksową automatyzację.
 • Dzięki przejęciu w 2021 r. dostawcy eksploracji procesów, Lana Labs, Appian dodatkowo wzmocnił swój cel, jakim jest stanie się platformą do automatyzacji procesów w pełnym pakiecie. Łącząc RPA z IDP, eksploracją procesów, LCAP i BPA, Appian zapewnia w pełni funkcjonalną platformę, która może zaspokoić potrzeby szerokiego grona nabywców o różnym poziomie dojrzałości hiperautomatyzacji .

Przestrogi

 • Cena do wartości: platforma Appian jest przeznaczona przede wszystkim do transformacji na dużą skalę w globalnych przedsiębiorstwach, które mogą być dość złożone i powodować duże obciążenie aplikacji. Klienci, którzy koncentrują się na stosunkowo małych, ukierunkowanych przypadkach użycia, mogą preferować prostsze, bardziej ekonomiczne narzędzia RPA. Model cenowy RPA Appian zmienił się w 2022 r., aby oferować ceny oparte na botach i jako samodzielną jednostkę SKU z większej platformy BPA. Jednak niektórzy kupujący wskazali, że licencje Appian RPA były droższe niż niektóre inne opcje.
 • RPA Focus: Appian ma niską widoczność na rynku RPA w porównaniu z innymi uznanymi dostawcami. Silna narracja Appiana na temat platformy BPA i platformy o niskim kodzie przyćmiewa ofertę RPA. Do niedawna kupujący mogli uzyskać dostęp do Appian RPA tylko jako dodatek do platformy Appian. Podczas gdy Appian zmienił tę politykę, aby umożliwić nowym klientom bezpośredni zakup dostępu do botów Appian, nowi nabywcy RPA powinni porównać koszt i wartość Appian z ofertami dostawców RPA typu pure-play.
 • Funkcje produktu: Appian nie obsługuje lokalnego koordynatora , ale ta funkcja znajduje się na mapie drogowej produktu. Chociaż Appian ma własne rozwiązanie do wykrywania procesów, nie generuje jeszcze automatycznie przepływów pracy RPA z akcji eksploracji zadań. Niektórzy klienci firmy Gartner wskazali, że doświadczenie projektowania RPA Appiana nie zawiera bogatej funkcjonalności głównej platformy BPA/low-code, a debugowanie wymaga większej wiedzy technicznej.

Automation Anywhere

Automation Anywhere jest liderem w tym Magic Quadrant.

Automation Anywhere prowadzi działalność globalną, a jej baza klientów jest rozproszona w dużych przedsiębiorstwach i małych i średnich firmach.

Silne strony

 • Automation Anywhere ma silną reputację w zakresie opracowywania innowacyjnych funkcji. Niedawne przejęcie firmy Fortress IQ, dostawcy usług wykrywania procesów, pomoże przyspieszyć wsparcie firmy w zakresie automatycznego wykrywania procesów i automatycznego generowania botów w celu obsługi tych procesów.
 • Jako platforma automatyzacji oparta na chmurze, Automation 360 oferuje opracowywanie, zarządzanie i wdrażanie RPA na publicznych platformach chmurowych, takich jak Google Cloud Platform i AWS. Automation 360 jest zaprojektowana jako platforma automatyzacji natywna dla chmury, zapewniająca klientom dostęp na żądanie w czterech wersjach rocznie, natychmiastowe przydzielanie zasobów nowym użytkownikom oraz zarządzane funkcje bezpieczeństwa i niezawodności.
 • Automation Anywhere ma innowacyjną strategię osadzania automatyzacji w aplikacjach biznesowych, dzięki czemu użytkownicy mogą czerpać korzyści z automatyzacji bez pozostawiania wyboru aplikacji. Użytkownicy biznesowi mogą uruchamiać automatyzacje na podstawie znanych doświadczeń użytkownika w aplikacjach internetowych od dostawców takich jak Genesys, Avaya, Cisco, Salesforce i innych. Ta strategia zmniejsza bariery we wdrażaniu RPA i tworzy elastyczne opcje dla przedsiębiorstw, aby wpleść zarówno nadzorowaną, jak i nienadzorowaną automatyzację do swoich podstawowych aplikacji.

Przestrogi

 • Aktualizacja produktu: większość zapytań klientów firmy Gartner skierowanych do obecnych klientów Automation Anywhere koncentruje się na wyzwaniach związanych z uaktualnieniem starszej platformy firmy (v11) do platformy Automation 360 (wydanej po raz pierwszy w 2019 r.). Automation Anywhere zapewnia narzędzia wspierające migrację, ale Gartner słyszał mieszane opinie na temat skuteczności tych narzędzi.
 • Wykrywanie procesów i współpraca: Platforma Automation Anywhere Automation 360 nie oferuje obecnie wbudowanego wykrywania procesów, które może automatycznie generować szablony procesów.
 • Operacje: Klienci firmy Gartner w Europie i Chinach wskazują, że doświadczyli kilku niedogodności z powodu wycofania sprzedaży i wsparcia technicznego Automation Anywhere w tych regionach.

Cyclone Robotics

Cyclone Robotics jest graczem niszowym w tym magicznym kwadrancie.

Cyclone Robotics prowadzi działalność głównie w regionie Azji/Pacyfiku i ma klientów różnej wielkości we wszystkich branżach.

Silne strony

 • Cyclone Robotics zainwestowało znaczne środki w sztuczną inteligencję.
 • Cyclone Robotics koncentruje się na oferowaniu kompleksowej automatyzacji, wykraczając poza standardowe przypadki użycia RPA.
 • Cyclone Robotics zebrała 150 milionów dolarów na wsparcie swoich planów umocnienia swojej obecności w regionie Azji i Pacyfiku oraz ekspansji na nowe regiony.

Przestrogi

 • Obecny poziom inwestycji Cyclone Robotics może być niewystarczający do utrzymania tego szybkiego tempa wzrostu i może mieć wpływ na klientów końcowych z powodu ograniczonego rozwoju partnerów, wolniejszego rozwoju produktów i wyzwań związanych ze skalowaniem obsługi klienta.
 • Cyclone Robotics pozycjonuje się jako największy dostawca automatyki w Chinach, ale jej widoczność poza regionem Azji i Pacyfiku pozostaje niska w porównaniu z konkurentami.
 •  Informacje zwrotne od klientów Gartnera obejmują zgłoszenia problemów ze stabilnością Cyclone Robotics i ich UX produktu RPA, a także powolne czasy reakcji.

IBM

IBM jest graczem niszowym w tym Magic Quadrant.

Działalność IBM jest rozproszona geograficznie, a baza klientów IBM jest rozproszona w dużych przedsiębiorstwach i małych i średnich firmach.

Silne strony

 • Realizacja sprzedaży/cena: IBM oferuje elastyczne opcje licencjonowania. Ma miesięczne licencje subskrypcyjne na autonomiczną ofertę RPA SaaS i lokalną, a także licencje wieczyste na lokalne.
 • Wsparcie produktowe: IBM oferuje szeroki wachlarz opcji szkoleń, wsparcia klienta i zaangażowania z 17 000 praktyków automatyzacji. Ponadto klienci korzystający z IBM RPA mogą zmniejszyć obciążenie infrastruktury, uruchamiając jednocześnie wiele botów na tym samym urządzeniu. IBM RPA oferuje również edytory dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych do tworzenia plików Word i Excel bez konieczności instalowania aplikacji Microsoft Office.
 • AI Focus: IBM RPA oferuje natywną sztuczną inteligencję z przyjazną dla programistów klasyfikacją i modelami decyzyjnymi. Umożliwia klientom tworzenie asystentów botów opartych na NLP do budowania automatyzacji samoobsługi. IBM RPA upraszcza również tworzenie chatbotów, umożliwiając klientom korzystanie z tego samego języka skryptowego RPA, co boty nadzorowane i nienadzorowane, lub używanie poleceń RPA w IBM RPA Studio.

Przestrogi

 • Interfejs użytkownika IBM RPA jest zorientowany na IT, a wiele jego funkcji jest skierowanych do profesjonalnych programistów. Klienci IBM RPA mogą potrzebować więcej umiejętności technicznych w celu uzyskania zaawansowanych możliwości.
 • Potencjalni klienci RPA nie są świadomi możliwości IBM RPA, w związku z czym jest mało prawdopodobne, aby zmigrowali swoje rozwiązania do IBM.
 • Przekaz IBM na temat oferty RPA zostaje osłabiony przez szerszą narrację dotyczącą automatyzacji wokół Cloud Paks, BPA i Watson Orchestrate. IBM promuje swoje możliwości RPA jako jedną z wielu funkcji w ramach swojej szerokiej platformy automatyzacji. Klientom trudno jest ocenić, czy IBM koncentruje się na konkurowaniu na rynku RPA, w przeciwieństwie do szerszych rynków automatyzacji procesów biznesowych .

Laiye

Laiye jest graczem niszowym w tym magicznym kwadrancie.

Działalność Laiye prowadzona jest głównie w Chinach i regionie Azji/Pacyfiku i nadal rozwija się w regionie EMEA i Amerykach.

Silne strony

 • Cechy produktu: Platforma Laiye obejmuje RPA, IDP, konwersacyjną sztuczną inteligencję, eksplorację procesów i inne funkcje, które koncentrują się na kompleksowej automatyzacji. Platforma Laiye integruje się z usługami Azure Cognitive Services i Google Cloud AI w celu obsługi modeli AI/ML i autoML.
 • Ekosystem partnerów i programistów: Strategia rozwoju i ekspansji firmy Laiye opiera się na ponad 600 partnerach i ponad 700 000 programistach społecznościowych, a także rozszerza swoje szkolenia i obecność na wielu uniwersytetach.
 • Laiye ma dobrą pozycję do rozwoju poza Chinami. Rozpoczęła ekspansję na Europę. Niedawne przejęcie francuskiego dostawcy chatbotów Mindsay dodaje zarówno możliwości techniczne, jak i europejski personel, aby wspierać wysiłki na rzecz ekspansji.

Przestrogi

 • Ekosystem klienta: Większość klientów Laiye to małe i średnie firmy.
 • W przeciwieństwie do konkurentów RPA, Laiye nie zapewnia bezpośrednich łączników interfejsu użytkownika dla popularnych aplikacji, takich jak SAP, PeopleSoft, Salesforce, Workday i Google Workspace.
 •  Laiye stoi w obliczu silnej konkurencji zarówno na swoim głównym rynku chińskim, jak i na arenie międzynarodowej.

Microsoft

Microsoft jest liderem w tym Magic Quadrant. Jej produkt RPA, Power Automate, to pierwsza w chmurze platforma automatyzacji zbudowana na platformie Azure.

Działalność Microsoft jest zdywersyfikowana geograficznie, a jej baza klientów jest rozproszona pomiędzy duże przedsiębiorstwa i małe i średnie firmy.

Silne strony

 • Power Automate to atrakcyjny produkt RPA dla wielu klientów ze względu na bliskość innych składników w ekosystemie Power Platform i Microsoft 365. Klienci firmy Microsoft często mogą nabyć usługę Power Automate w ramach licencji korporacyjnej Microsoft 365.
 • Microsoft ma dużą globalną bazę klientów, a ponad 500 000 organizacji korzysta z usługi Power Automate. Platforma Power Platform ma solidny ekosystem partnerów, obejmujący ponad 500 partnerów wdrożeniowych i społeczność ponad dwóch milionów użytkowników.
 • Microsoft planuje wprowadzić model cenowy oparty na zużyciu do drugiej połowy 2022 r., aby usunąć bariery cenowe związane z przyjęciem RPA i zmniejszyć jednostkowy koszt wykonania botów.

Przestrogi

 • Użytkownicy usługi Power Automate zwykle mają trudności z nawigacją między różnymi interfejsami, ponieważ platforma oferuje hybrydę skoncentrowanego na interfejsie API, przepływu w chmurze firmy Microsoft, przepływu pulpitu RPA z usługi Power Automate dla komputerów stacjonarnych oraz łączników i aplikacji z usługi Teams.
 • Platforma Power Automate firmy Microsoft jest hybrydą automatyzacji opartej na interfejsie API w chmurze i zrzutu ekranu za pośrednictwem programu Power Automate Desktop. W porównaniu z niektórymi innymi uznanymi dostawcami RPA, zdolność Microsoft do przechwytywania zawartości ekranu z aplikacji w Citrix jest mniej solidna.
 • Usługa Power Automate wymaga wielu składników firmy Microsoft dostępnych w ramach platformy Azure i Power Platform do obsługi kompleksowego zarządzania cyklem życia automatyzacji.

NICE

NICE jest liderem w tym Magic Quadrant.

Działalność NICE jest zróżnicowana geograficznie, a jej klientami są zazwyczaj małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa.

Silne strony

 • NICE rozszerzyła swoją wyszukiwarkę automatyzacji, umożliwiając półnadzorowane uczenie się w celu precyzyjnego ustalania priorytetów odkrytych procesów. Elastyczna architektura chmury NICE jest oparta na mikrousługach, które są w pełni dokeryzowane i konteneryzowane za pomocą Kubernetes.
 • NICE kieruje swoją ofertę do globalnych przedsiębiorstw i centrów usług/kontaktu, oferując wyspecjalizowane, obsługiwane boty, które rozszerzają funkcjonalność zarządzania personelem w wielu branżach.
 • NICE zajmuje piąte miejsce pod względem całkowitych przychodów z RPA, na podstawie badania udziału w rynku RPA przeprowadzonego przez firmę Gartner w 2021 r . NICE oferuje stosunkowo niską cenę wejścia za swój produkt RPA i umożliwia klientom wybór spośród kilku struktur cenowych, w tym subskrypcji , modele wieczyste, przypadki użycia lub oparte na transakcjach.

Przestrogi

 • Ogólne postrzeganie przez klientów jest takie, że NICE oferuje głównie nadzorowaną automatyzację ukierunkowaną na centra kontaktowe i obsługę klienta. W bardziej ogólnych przypadkach NICE nie zawsze jest pierwszym wyborem dla wielu potencjalnych klientów RPA.
 •  RPA NICE ma stosunkowo ograniczone funkcje współpracy w czasie rzeczywistym dla programistów ? szczególnie między biznesem a IT ? i nie obsługuje jeszcze niektórych zaawansowanych funkcji.
 •  Korzystanie z RPA NICE wymaga znacznych umiejętności w zakresie inżynierii oprogramowania.

Nintex

Nintex jest graczem niszowym w tym magicznym kwadrancie.

Działalność firmy Nintex jest prowadzona głównie w Ameryce Północnej, regionie EMEA, Australii i Nowej Zelandii, a jej klientami RPA są zazwyczaj średnie i duże przedsiębiorstwa z wielu branż.

Silne strony

 • Nintex Kryon RPA zawiera interfejs sieciowy z silnymi zabezpieczeniami i specyficznymi funkcjami do automatyzacji procesów w SAP ERP. Obsługuje dwukierunkową, kompleksową orkiestrację procesów między botami RPA i Nintex Workflow.
 • MJako stosunkowo nowy gracz na rynku RPA, Nintex ma plany rozwoju zarówno organicznego, jak i nieorganicznego, czyli przez przejęcia.
 • Nintex cieszy się silną rozpoznawalnością dzięki ponad 10 000 klientów w dziedzinie automatyzacji i 2500 klientów RPA w ponad 90 krajach. Obecni klienci Nintex mogą znaleźć wartość w setkach gotowych szablonów automatyzacji i łączników do automatyzacji RPA i przepływu pracy.

Przestrogi

 • Nintex Kryon RPA nie posiada niektórych funkcji, które można znaleźć w wielu konkurencyjnych produktach.
 • Nintex ma teraz dwa produkty RPA: własną rodzimą RPA i nowo nabyty produkt Kryon. Sprzedawcy zwykle pozostają w tyle, jeśli chodzi o integrowanie odmiennych możliwości w jeden, spójny produkt.
 •  Nintex ma mały, ale rozwijający się zespół skoncentrowany na swojej platformie RPA, co może stanowić wyzwanie, gdy firma realizuje swoje plany rozbudowy, aby sprostać wymaganiom większych inicjatyw RPA.

Pegasystems

Pegasystems jest wizjonerem w tym magicznym kwadrancie.

Działalność Pegasystems jest rozproszona geograficznie, a jej klientami są zazwyczaj duże przedsiębiorstwa.

Silne strony

 •  Pega RPA obejmuje studio projektowe, menedżera ds. orkiestracji i menedżera botów do automatyzacji nadzorowanej i nienadzorowanej. Ściśle integruje się z Pega Infinity, który zapewnia bogatą w funkcje platformę dla klientów, którzy nie tylko RPA, ale także sterują zdarzeniami i zapewniają kompleksową automatyzację.
 • Innowacje Pegasystems obejmują sztuczną inteligencję procesów, która uzupełnia istniejące możliwości wyszukiwania zadań poprzez Pega Workforce Intelligence. Pegasystems oferuje również technologię X-ray Vision do mapowania niskopoziomowych obiektów ekranowych na koncepcje ekranów, orkiestrację mikrousług, silne funkcje BPA i wstępnie zbudowane modele AI/ML do automatyzacji decyzji.
 • Pegasystems ma duży ekosystem klientów i partnerów, a także silną społeczność Pega.

Przestrogi

 • Pegasystems koncentruje się na dostarczaniu wyników biznesowych, które wykraczają poza większość taktycznych automatyzacji zadań. W związku z tym implementacje Pega Infinity mogą być dość złożone i powodować duże obciążenie Pega. Te implementacje wymagają głębokiej integracji i rozległych wysiłków w zakresie konfiguracji oprogramowania.
 • Pega RPA ma silnych zwolenników i silnych krytyków, co skutkuje rozbieżnymi ocenami.
 • Platforma Pega Infinity oferuje funkcje w cenie premium. Chociaż Pegasystems wprowadził kilka aktualizacji swojego modelu cenowego, nadal jest skierowany do dużych przedsiębiorstw o ??dużych budżetach.

Salesforce (MuleSoft)

Salesforce (MuleSoft) to Wizjoner w tym Magic Quadrant.

Działalność Salesforce jest rozproszona geograficznie, a jej klientami RPA są zazwyczaj średnie i duże przedsiębiorstwa.

Silne strony

 •  Oczekuje się, że Salesforce (MuleSoft) zainwestuje więcej zasobów w swój produkt RPA. Wkrótce zaoferuje nowy pakiet automatyzacji obejmujący RPA z Composer.
 • Sednem oferty tego dostawcy jest jego wyróżniająca się zdolność ?samodzielnego budowania bota ?. Zapewnia to automatyczne nagrywanie akcji wykonywania użytkownika, takich jak akcje myszy i naciśnięcia klawiszy, w celu automatycznego tworzenia przepływu pracy ze ścieżką BPMN 2.0. Oferuje również imponujący zestaw funkcji, w tym natywny OCR oparty na AI/ML, widzenie komputerowe z rozpoznawaniem wzorców, inteligentny rejestrator procesów i wbudowany silnik BPM typu open source obsługiwany przez Camunda.
 • Model cenowy obejmuje wiele elastycznych opcji, takich jak na bota, na moduł X1, na minutę i na typ procesu. MuleSoft nie zmienił cen swoich produktów od czasu przejęcia.

Przestrogi

 • Niewiadome po fuzji i przejęciu: MuleSoft RPA może nie być dostępny dla potencjalnych nabywców do sierpnia 2022 r. Salesforce (MuleSoft) nie uruchomił jeszcze pełnego wysiłku wejścia na rynek dla swojego rebrandowanego produktu MuleSoft RPA, co skutkuje ograniczoną widocznością na rynku.
 • Chociaż Salesforce (MuleSoft) ma globalny zasięg i obecność na rynku, jego baza klientów i operacje RPA wynikają z przejęcia Servicetrace. Prawie wszyscy klienci RPA MuleSoft pozyskani za pośrednictwem Servicetrace znajdują się w EMEA i APAC.
 • Możliwości RPA Salesforce (MuleSoft) wywodzą się przede wszystkim z Servicetrace X1. Platforma X1 miała pewne luki w swoim zestawie funkcji, takie jak ograniczone możliwości chmury, IDP, autoML i inne brakujące funkcje.

Samsung

Samsung SDS z Brity RPA to gracz niszowy w tym Magic Quadrant.

Firma Samsung SDS prowadzi działalność głównie w regionie Azji i Pacyfiku, ale w 2022 r. planuje rozszerzyć działalność na Amerykę Północną i region EMEA . Baza klientów firmy obejmuje duże przedsiębiorstwa i małe i średnie firmy.

Silne strony

 •  Brity RPA oferuje intuicyjne środowisko programistom obywatelskim, które obsługuje automatyczne projektowanie z rejestrowaniem i odkrywaniem procesów. Zawiera również chatbota, zintegrowany OCR i natywną sztuczną inteligencję.
 • Model biznesowy Samsung SDS koncentruje się na ekspansji poza 77 strategicznych partnerów w celu stworzenia silnej społeczności Brity Works.
 • Chociaż Samsung SDS działa głównie w regionie Azji i Pacyfiku, jego dział RPA osiągnął wzrost przychodów o 46% w 2021 r. (według szacunków Gartnera). Ten wzrost przekracza średnią rynkową RPA i plasuje Samsung SDS na pozycji dziesiątego największego dostawcy pod względem udziału w rynku według przychodów z RPA.

Przestrogi

 • Brity RPA jest obsługiwane tylko w systemie operacyjnym Microsoft Windows. Samsung SDS oferuje ograniczoną liczbę gotowych złączy dla aplikacji korporacyjnych od dostawców takich jak SAP i Microsoft.
 • Pomimo silnego wzrostu przychodów w 2021 r. Samsung SDS nadal ma stosunkowo niewielki zespół pracowników obsługujących operacje RPA.
 • Podczas gdy Samsung SDS rozszerza swoją działalność na Amerykę Północną i Europę, jego ograniczona obecność geograficzna może zniechęcać organizacje spoza regionu APAC.

SAP

SAP jest wizjonerem w tym magicznym kwadrancie.

Działalność SAP jest rozproszona geograficznie, a jej klientami są zazwyczaj duże przedsiębiorstwa.

Silne strony

 • Biorąc pod uwagę wielkoskalowy ekosystem ERP firmy SAP i globalną bazę klientów, klienci mogą korzystać z komponentów i łączników pochodzących z crowdsourcingu, które umożliwiają korzystanie z funkcji RPA zarówno dla aplikacji SAP, jak i innych.
 • SAP ulepszył swój produkt, dodając intuicyjne, wizualne narzędzia typu ?przeciągnij i upuść? oraz treści specyficzne dla branży. Obejmuje to zaawansowane zarządzanie przepływem pracy; nowy, wbudowany IDP oparty na sztucznej inteligencji; oraz narzędzia wizualne low-code/no-code. Oferuje ponad 300 gotowych botów i ponad 80 przepływów pracy w wielu funkcjach biznesowych.
 • Firma SAP wprowadziła kilka ostatnich zmian w swoim modelu cenowym, wprowadzając nowe poziomy cenowe i elastyczność opartą na zużyciu. Modele cenowe SAP pozwalają klientom wybierać spośród elastycznych opcji licencjonowania, takich jak opcje kredytowe lub pay-as-you-go dla modeli pay-per-use; zaawansowane licencje użytkowników dla twórców workflow; oraz licencje tylko dla uczestników dla standardowych użytkowników przepływu pracy.

Przestrogi

 • Automatyzacja procesów może zautomatyzować zarówno procesy SAP, jak i poza SAP, ale wielu postrzega produkt SAP RPA jako SAP-centric. Firma SAP ponownie skupiła się na automatyzacji procesów w 2022 r. dzięki zaktualizowanemu napędowi produktowemu.
 •  SAP promuje RPA jako jedną z kluczowych możliwości swojej szerszej platformy automatyzacji. W przeciwieństwie do tego, większość dostawców pureplay RPA specjalnie promuje swoje możliwości RPAl
 • SAP Process Automation obsługuje orkiestrację RPA tylko w chmurze.

Blue Prism SS&C

SS&C Blue Prism jest liderem w tym magicznym kwadrancie.

SS&C Blue Prism prowadzi działalność geograficznie rozproszoną, a jej klientami są zwykle duże przedsiębiorstwa.

Silne strony

 •  Produkt RPA firmy SS&C Blue Prism zapewnia szeroką gamę złączy do aplikacji korporacyjnych i centralnie zarządzaną automatyzację dla silnie regulowanych rynków. Obejmuje również IDP (odszyfrowywanie), współpracę między ludźmi (Interact), rynek (Digital Exchange), zarządzanie (automatyczne zarządzanie cyklem życia i metodologię robotycznych modeli operacyjnych), eksplorację procesów i zadań (firma OEM firmy ABBYY Timeline) i akceleratory ERP.
 • Model biznesowy SS&C Blue Prism opiera się na sile jej podstawowego produktu RPA, jego integracji z Chorus BPA oraz strategicznym sojuszu multicloud z różnymi dostawcami usług w chmurze, w tym Azure i AWS.
 • SS&C ma ponad 100 biur w 40 krajach i obsługuje ponad 20 000 klientów. Blue Prism ma ponad 168 000 aktywnych użytkowników RPA i społeczność ponad 50 000 użytkowników w 5000 firm.

Przestrogi

 • Podobnie jak w przypadku wszystkich działań związanych z fuzjami i przejęciami, klienci powinni przygotować się na drobne zakłócenia. Problemy z obsługą klienta i zmiany w architekturze produktów są częstym efektem każdego przejęcia.
 • SS&C Blue Prism historycznie pozostawało w tyle w opracowywaniu funkcji produktu, takich jak automatyzacja przyjazna dla programistów.
 • W niektórych przypadkach automatyzacja procesów za pomocą Blue Prism RPA może wymagać dłuższego cyklu projektowania niż niektórzy konkurenci.

UiPath

UiPath jest liderem w tym magicznym kwadrancie.

UiPath prowadzi działalność globalną i obsługuje każdy segment nabywców, od małych i średnich firm po globalne przedsiębiorstwa.

Silne strony

 • UiPath ma silną świadomość marki i ma duży wpływ na narrację rynkową dotyczącą automatyzacji procesów. Jej wizja obejmuje zintegrowaną platformę o niskim kodzie, która obejmuje RPA, tworzenie aplikacji, IDP, eksplorację procesów, automatyzację testów, dostarczanie w chmurze i integrację API.
 •  UiPath ma silną pozycję i zdolność do wykonywania na rynku RPA. Jest to zdecydowanie największy dostawca RPA pod względem przychodów.
 • UiPath ma zróżnicowaną bazę klientów obejmującą ponad 10 000 przedsiębiorstw we wszystkich branżach branżowych. Klienci, którzy potrzebują zautomatyzować procesy specyficzne dla branży, mogą wykorzystać pokaźny ekosystem partnerów UiPath specyficzny dla RPA. Ten ekosystem zapewnia doświadczenie branżowe, testy porównawcze i wstępnie utworzone zasoby, które zwiększają możliwości branżowe oferowane za pośrednictwem UiPath Marketplace.

Przestrogi

 • Jak każda szybko rozwijająca się firma, UiPath stara się zrównoważyć wzrost, rentowność i obsługę klienta. Czasem klienci UiPath narzekają na powolne czasy odpowiedzi. UiPath musi zapewniać rynek, że nie poświęca jakości usług na rzecz wzrostu.
 •  Pożądane są ulepszenia niektórych swoich komplementarnych technologii (takich jak IDP, eksploracja procesów, automatyzacja testów lub LCAP), mimo że oferuje silne podstawowe możliwości RPA. Chociaż te technologie działają wystarczająco dobrze dla klientów rozpoczynających swoją podróż do automatyzacji, w wielu przypadkach klienci ze skalowanymi, dojrzałymi praktykami hiperautomatyzacji mogą nie polegać na pełnym portfolio produktów UiPath.
 •  Aby uprościć swoje zdywersyfikowane portfolio, UiPath wprowadził licencjonowanie niezależne od wdrożenia, a także oparte na użytkowaniu ceny dla bezserwerowego RPA, IDP, sztucznej inteligencji i eksploracji zadań w chmurze. Wczesne opinie klientów sugerują, że trudno im zrozumieć nowe opcje cenowe UiPath.

WorkFusion

WorkFusion jest pretendentem do tego magicznego kwadrantu.

Działalność WorkFusion jest prowadzona głównie w Ameryce Północnej, z pewną obecnością w Azji/Pacyfiku i EMEA.

Silne strony

 • WorkFusion zademonstrował doskonałe możliwości AI/ML, rozszerzając swoją platformę RPA o gotowe, przeszkolone modele ML do zastosowań finansowych, takich jak przetwarzanie pożyczek, tworzenie kont i przyjmowanie roszczeń.
 • WorkFusion specjalizuje się w automatyzacji dla branży bankowej i usług finansowych.
 • WorkFusion niedawno pozyskał 220 milionów dolarów na wsparcie swoich planów ekspansji zarówno geograficznej, jak i innych branż.

Przestrogi

 • Główny nacisk WorkFusion na duże organizacje w bankowości, finansach i ubezpieczeniach może zniechęcać klientów z innych branż.
 • Produkt WorkFusion wymaga znacznej wiedzy technicznej, takiej jak Java i zaawansowana sztuczna inteligencja/ML z Pythonem. WorkFusion koncentruje się na umożliwieniu bardziej złożonych, wartościowych przypadków użycia, zamiast szybkich automatyzacji na małą skalę.
 • Produkt WorkFusion RPA nadal ma pewne widoczne luki pomimo jego długotrwałej obecności na rynku RPA. Oferuje ograniczoną współpracę w czasie rzeczywistym między programistami, obsługę wyjątków i możliwości wykrywania procesów/wyszukiwania zadań w porównaniu z innymi uznanymi dostawcami RPA.