Ani ERP, ani FK nie usprawnią procesu windykacji

Posłuchaj:
Udostępnij:

70% dyrektorów finansowych, ankietowanych przez Klub Dyrektorów Finansowych ?Dialog? potwierdza, że windykacja wewnętrzna jest najbardziej efektywną formę działania.  Z artykułem omawiającym wyniki tego badania można zapoznać się tutaj. Teraz chcę zadać kolejne pytanie.

Dlaczego niektóre przedsiębiorstwa mają problem z efektywną realizacją procesu windykacji wewnętrznej?

Po przeprowadzeniu wielu projektów możemy wskazać główną przyczynę. Mimo że systemy informatyczne klasy ERP i FK są powszechnie stosowane w średnich i dużych firmach, to nie oferują dostatecznie dobrego narzędzia do automatyzacji procesu windykacji wewnętrznej. Oczywiście, nie takie stawiano przed nimi zadanie, więc nie można ich za ten brak winić, już bardziej przekonanie użytkowników, że te systemy ?wszystko mają?, co w finansach potrzebne.

Aby usystematyzować wewnętrzne pracę w zakresie należności firmy wspierają się dodatkowymi narzędziami, najczęściej plikami Excel i korespondencją mailową. W niektórych przedsiębiorstwach wiedza o kliencie jest rozproszona w kilku systemach np. informacja o rozliczeniach w systemie FK a dane operacyjne w ERP. W tym przypadku trudność efektywnej realizacji procesu rośnie wykładniczo.

W konsekwencji, firmy tracą to co najważniejsze w procesie windykacji wewnętrznej ? szybkość i spójność działania.

Według naszych obserwacji efektywnie działający, dobrze informatyzowany proces windykacji wewnętrzne oszczędza czas od 1 do 5 dni roboczych w miesiącu oraz o zmniejsza opóźnienie należności od kilkunastu do kilkudziesięciu procent.

Jakie więc opcje mają firmy, których systemy ERP/FK nie wspierają ich dostatecznie?

Zlecenie rozbudowy posiadanych systemów

Nawet jeśli będzie to w ogóle możliwe, będzie to działanie drogie i długotrwałe. Producenci ERP/FK nie są chętni do realizacji indywidualnych potrzeb swoich klientów, gdyż oferują rozwiązania dla setek, tysięcy i więcej klientów. Muszą więc postawić na standaryzację.

Zakup gotowego oprogramowania

Jest to szybsza i tańsza opcja. Trzeba jednak zaakceptować, że to firma musi dopasować się do oprogramowania a nie oprogramowanie do firmy. Niewiadomą pozostają także integracje z posiadanymi już systemami.

Automatyzacja i robotyzacja procesu za pomocą platformy klasy BPMS

Platforma klasy BPMS (Business Process Automation System) służy do szybkiego wdrażania aplikacji biznesowych ? programów realizujących konkretne funkcje. Platformy takie wykorzystują koncepcję Low-Code, czyli zmniejszają potrzeby kodowania (pisania programu) do minimum.  Dzięki temu wdrożymy potrzebne rozwiązanie kilkukrotnie taniej i szybciej, producenci oprogramowania najczęściej mówią, że 10krotnie taniej i szybciej. Ja także podpisujemy się pod tym wskaźnikiem.

Rozpatrując powyższe opcje, zdecydowanie rekomendujemy opcje trzecią – automatyzacja i robotyzacja procesu za pomocą platformy klasy BPMS jako najbardziej efektywną i elastyczną.

Zachęcamy do zapoznania się z case study digitalizacji procesu windykacji wewnętrznej w Grupie Wróbel 

_________________________________________________________________

Więcej o platformie również po kliknięciu w powyższy obrazek.  _________________________________________________________________