Automatyzacja przez integrację aplikacji – przykłady

Posłuchaj:
Udostępnij:

Optymalizacja wszelkiego rodzaju procesów w firmie ma na celu nie tylko przyspieszenie wykonywania pewnych czynności, a także zmniejszenie liczby popełnianych błędów oraz minimalizację obciążenia pracowników powtarzalnymi czynnościami. Wiele procesów biznesowych jest automatyzowanych poprzez integrację aplikacji, eliminując tym samym konieczność żmudnego przepisywania danych, z których korzystają odseparowane wcześniej od siebie aplikacje. Integracja aplikacji jest możliwa dzięki technologii ESB (Enterprise Service Bus) i API  (Application Programming Interface).

Oto główne różnice między zarządzaniem API a ESB:

 1. Narzędzia do zarządzania interfejsami API często mają dodatkowe funkcje i możliwości, których nie ma w ESB.
 2. Zarządzanie interfejsami API jest bardziej elastyczne i zoptymalizowane pod kątem nowszych rozwiązań technicznych, takich jak mikrousługi, w przeciwieństwie do ESB.
 3. Rozwiązania do zarządzania interfejsami API są zazwyczaj oparte na żądaniu danych, podczas gdy ESB mają model oparty na ekspozycji danych.

Rozwiązaniem, które daje możliwość korzystania ze wszystkich dobrodziejstw integracji jest np. IBM Cloud Pak for Integration. Jest to hybrydowe rozwiązanie do integracji, które zapewnia zautomatyzowany i zamknięty cykl dla wielu rodzajów integracji w przedsiębiorstwach. Dzięki rozwiązaniom IBM Cloud Pak for Integration przedsiębiorstwa mogą przyspieszyć integrację o 300%, obniżyć koszty o ponad 33%, a także osiągać i utrzymywać wyższy poziom bezpieczeństwa, nadzoru i dostępności.

 

Co z dziedzictwem starych systemów?

 

A co jeśli w przedsiębiorstwie działają stare systemy (legacy), które stanowią cześć ekosystemu informatycznego, ale nie wystawiają API a wdrożenie integracji ESB jest w tym wypadku zbyt kosztowne i nieuzasadnione choćby ze względu na planowane stopniowe wycofywanie takich starych systemów?

Tu z pomocą przychodzą z kolei rozwiązania RPA i pozostałe narzędzia z pakietu Cloud Pakgdzie rolę interfejsu integrującego przejmie robot, który tak jak człowiek odczyta niezbędne dane i zapisze je w odpowiednim miejscu w systemie docelowym.

Obecne technologie pozwalają delegować coraz więcej czynności wykonywanych przez człowieka na roboty. Sztuczna inteligencja wkraczająca do tego obszaru IT powoduje, że rozwiązania są coraz doskonalsze i coraz mniej jest potrzeb związanych z kontrolowaniem procesów wykonywanych w sposób automatyczny.

 

RPA i chatboty

 

Coraz bardziej popularne staje się też łączenie możliwości rozwiązań RPA (Robotic Proces Automation) i chatbotów opartych o sztuczną inteligencję. Łącząc możliwości powyżej wymienionych technologii tworzymy kompleksowe rozwiązania automatyzujące wiele pracochłonnych, często żmudnych czynności.

Jednym z bardziej pracochłonnych procesów, który może posłużyć tu za przykład jest obsługa procesów HR a w szczególności procesów rekrutacyjnych. Taki przykładowy proces może się składać z następujących czynności:

 • przygotowanie profilu kandydata
 • publikacja ofert pracy (itp. w portalach, mediach społecznościowych, na stronie firmy),
 • obsługa pytań od potencjalnych kandydatów zainteresowanych ofertą,
 • skatalogowanie nadsyłanych CV,
 • wstępna selekcja kandydatów,
 • umówienie spotkań lub telekonferencji przedstawicieli firmy z wybranymi kandydatami,
 • spotkania z kandydatami,
 • analiza efektywności rekrutacji,
 • proces zatrudnienia wybranych kandydatów (onboarding).

Czy wszystkie te czynności musi wykonywać człowiek?

Które z nich są najbardziej czasochłonne, narażone na popełnianie błędów i niechętnie wykonywane przez człowieka?

Które z procesów możemy zautomatyzować poprzez wykorzystanie API, które może wykonać chatbot a które przekażemy do realizacji za pomocą technologii RPA?

Poniżej przedstawiam przykład procesów w zakresie rekrutacji i możliwości ich automatyzacji za pomocą RPA i Chatbota i API

 

Kluczem jest wybór właściwej platformy technologicznej, która musi być odpowiednio dojrzała, elastyczna w implementacji i skalowalna technologicznie i biznesowo. Automatyzacja to ciągły proces i nie wiemy od początku czego będzie od nas wymagać w przyszłości.

Marek Walczak, Crede Experto  https://www.credeexperto.com/

Partner Digital Finance Excellence