Modelowanie procesów – kilka podstawowych definicji i narzędzi

Posłuchaj:
Udostępnij:

Robotic-Process-Automation-User-Group?Metodyki stosowane do mapowania i optymalizacji procesów – praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi do modelowania procesów biznesowych”

Prezentacja Bartosza Radziszewskiego z Meetup Robotic Process Automation User Group – PL  12.06.2019  w Warszawie do pobrania tutaj  Znajomość tych metodyk i narzędzi, oczywista dla osób modelujących procesy, jest bardzo pomocna również innym specjalistom i menedżerom, w tym deweloperom RPA, do współpracy z różnymi osobami, zespołami czy działami, które uczestniczą w projektach modernizacyjnych w firmie. Stanowią one uniwersalny język zapisu i komunikacji, przyczyniając się do zmniejszenia nieporozumień i przyspieszenia realizacji zadań związanych z automatyzacja procesów.

Korzyści z optymalizacji (reengineeringu) procesów są większe i trwalsze niż z małych zmian, wprowadzanych w sposób nieskoordynowanych  w różnych częściach biznesu. Sązasady i metodyki, które należy stosować, aby  osiągać, aby trwałe stanowiły o przewadze i konkurencyjności firm, czy wręcz pozwalały unikać ryzyk na zmieniającym się rynku. Zachwycamy się rozwojem dużych marek i sieci franczyzowych, czytamy i mówimy o tym, jak to robią, ale  sami  nie stosujemy sposobów, które przyczyniły się do ich sukcesu.

Pierwotnie RPA miała na celu pełną robotyzację ?od początku do końca? procesów biznesowych, poprzedzonej ich wcześniejszą analizą i przeprojektowaniem przy wykorzystaniu znanych i sprawdzonych metodyk. To wszystko miało doprowadzić do gruntownego przekształcania całościowych procesów biznesowych i rzeczywistej transformacji firm. W rzeczywistości rynek zmienił ten pomysł i do optymalizacji procesów, a szczególnie robotyzacji z wykorzystaniem robotów software?owych nie stosuje się metodyki lub wybiórczo w ograniczonej skali.