Najlepsze hasła i pointy DFE 2018

Posłuchaj:
Udostępnij:

W dzisiątkach dyskusji, które toczyliśmy na spotkaniach w całej Polscew ramach programu Digital Finance Excellence w 2018 roku, padło wiele błyskotliwych sformułowań, konstatacji, haseł, point, niektóre potem były powtarzane sobie przez dyrektorów już w nieformalnych rozmowach i rozprzestrzeniły się na całe kilkutysięczne środowisko nie tylko Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, ale całej społeczności Business Dialog.

Absolutnym liderem jest wezwanie Mariusza Szałaja, szefa 4Synchronicity:

?Róbmy rzeczy po kolei? 

 

Kolejne miejsca zajęty te sformułowania, raz powiedziane przez nich, były potem wielokrotnie przywoływane przez innych:

?Nie gaśmy pożarów! Zarządzajmy? Bartosz Radziszewski, Business Dialog (Klub Dyrektorów Finansowych ?Dialog?)

?Człowiek jest interfejsem białkowym między systemami IT, które z jakichś powodów nie są zintegrowane.  A nie musi.? Marcin Motel, UiPath

Pointy poniże są także  niezwykle celny, nośne oraz już  mocno upowszechnione  w społeczności Business Dialog. Ta lista nie jest uporządkowana wedle popularności, jest swobodnym zbiorem.

?Dział IT jest zawsze zarobiony, a już na pewno nie będzie zajmował się uławianiem pracy innym pracownikom.? Głos w dyskusji

?Robot software?owy jest oczami i palcami człowieka? Marcin Motel, UiPath

?W firmach już nie poszukuje się idealnego systemu IT rozwiązującego wszystkie problemy, ale wdraża się rozwiązania prostsze, wystarczająco dobre, szybko adoptowalne do zmieniających się wymagań? Bartosz Radziszewski, Business Dialog (Klub Dyrektorów Finansowych ?Dialog?)

?Ok. 70% procesów w firmach nie jest objętych zarządzaniem. To jest tak, jakby nawigacje samochodowe zawierały tylko 30% dróg, a lekarze leczyli nie znając 70% dorobku medycyny.? Marek Szelągowski, IBS PAN

?Mantra menedżerów dzisiejszych czasów: jak najmniej informatyków, jak najmniej wdrożeń, ale też jak najwięcej rozwiązań zwiększających efektywność pracy i dostęp do aktualnej informacji zarządczej.? Bartosz Radziszewski, Business Dialog (Klub Dyrektorów Finansowych ?Dialog?)

?W firmie zarządzanej ?swobodnie? ? zarządza się każdą sprawą, a wraz ze wzrostem biznesu dokłada kolejnych kierowników, koordynatorów. W firmie zarządzanej procesowo, jeśli w jednym miejscu coś się zmieni, to wiemy jak  i co zmieni się w innym, i możemy się na to przygotować.? Bartosz Radziszewski, Business Dialog (Klub Dyrektorów Finansowych ?Dialog?)

?Zdecydowanie wyższą kulturę procesową mają firmy produkcyjne. Być może dlatego, że nie można inaczej realizować produkcji niż poprzez świadomie ułożony i stale optymalizowany proces.?  Konrad Jakubiec, DigitalTeammates

?Zarządzanie danymi podstawowymi (master data) powinno być absolutnie pierwszym zadaniem, aby powiodło się usprawnienie procesów czy wdrożenie narzędzi zaawansowanej analityki.? Bartosz Radziszewski, Business Dialog (Klub Dyrektorów Finansowych ?Dialog?)

?Na co dzień pracownicy nie doceniają działań zapewniających firmie trwałość i rentowność, bo przecież dzięki nim nie zrealizowały się te negatywne scenariusze i pracownicy nie zaznali ich konsekwencji. Nie mają wyobrażenia, jak źle mogłoby być. Nie potrafią docenić, że modernizacja im zapobiegła.? Głos w dyskusji

?Żeby dokument nie rządził procesem. Żeby dane rządziły dokumentem.? Paweł Rafalski, Solet

?Roboty kochają RODO, bo są wręcz stworzone do tego, aby wyciągnąć skądś dane i porównać z danymi skądś indziej, a następnie zaraportować wynik.? Mariusz Pultyn, DigitalTeammates

?W większości wielkich wdrożeń, projektów integracyjnych lub upgrade?ów głównych systemów, im bliżej końca projektu, a co za tym idzie, im większa presja na sukces w zderzeniu z kończącymi się budżetami i czasem, tym łatwiej wycina się wiele funkcjonalności, które nie są może najważniejsze, ale bardzo ułatwiłyby pracę ludziom.? Mariusz Pultyn, DigitalTeammates

?Robotyzacja typu RPA jest jednym ze sposobów automatyzacji. Realizowana jest przy pomocy robotów software?owych, które naśladują (imitują) czynności człowieka korzystającego z różnych aplikacji, przy realizowaniu zadań.? Marcin Motel, UiPath

?Technologia automatyzacji powinna być pochodną celu.? Jacek Nawrot, DXC

?Jeśli przed automatyzacją procesów, jakąkolwiek technologią IT,  nie posprząta się w nich bałaganu, to w wyniku tej automatyzacji doprowadzi się do jeszcze większego bałaganu.? Jacek Nawrot, DXC

?Jeśli nawet systemy IT powinny być zintegrowane to tak, aby nie straciły tej podstawowej cechy: zapewniania firmie elastyczności. Żeby systemy IT nie były kotwicą? Bartosz Radziszewski, Business Dialog (Klub Dyrektorów Finansowych ?Dialog?)

?Trzeba być zwinnym, a w firmie musi być przyzwolenie na eksperyment, błąd.? Jacek Nawrot, DXC

?Robot (Cyfrowy Pracownik) to będzie nasz kolega z pracy, mimo że nie pójdziemy z nim na kawę.? Marcin Motel, UiPath

?Inicjatywa robotyzacji procesu wychodzi zwykle z biznesu, ale powinna być realizowana w porozumieniu z działem IT.? Marcin Motel, UiPath

?Dzięki zarządzaniu procesowemu i automatyzacji procesów pracownicy wreszcie poświęcają czas na to, do czego zostali zatrudnieniu: tworzenie wartości biznesowej.? Bartosz Radziszewski, Business Dialog (Klub Dyrektorów Finansowych ?Dialog?)