Tworzenie pytań do AI

Posłuchaj:
Udostępnij:

Jak poprawić swoje umiejętności wydawania poleceń generatywnej sztucznej inteligencji (chatGPT, Google Bard, Microsoft copilot, claude etc) i osiągnąć dużo lepsze odpowiedzi na swoje pytania? Oto 15 podpowiedzi autorstwa Jowity Michalskiej.