Rekomendacje kompetencji AI

Posłuchaj:
Udostępnij:

Wzorując się na rekomendacjach umiejętności cyfrowych UNESCO przygotowalismy zgrubne ramy umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją. W Digital Finance Excellence, programie Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”​ pomagamy menedżerom opanować te umiejętności, zarówno w swojej domenie zawodowej, jak i ogólnie w biznesie i w życiu pozazawodowym.