Na siedem sposobów działa AI

Posłuchaj:
Udostępnij:

Ten podział został zaproponowany przez OECD. Jest to kolejna próba uporządkowania wzorów wykorzystania sztucznej inteligencji, a także jej zdefiniowania na potrzeby uregulowania jej w ramach Unii Europejskiej. Uważamy, że jest to wartościowe podejście. A zatem:

  1. Personalizacja. Polega na wykorzystaniu uczenia maszynowego do opracowania profilu każdej osoby. Profil ten uczy się i dostosowuje do różnych celów.  Może służyć do rekomendowania tej osobie produktów, opieki medycznej, usług finansowych, itd.
  2. Systemy autonomiczne. Są to systemy, które wykonują zadanie przy minimalnym lub żadnym zaangażowaniu człowieka. Są to sprzęty, jak np. samochód lub oprogramowanie, np. boty.
  3. Analityka predykcyjna. Są to wyuczone wzorce pomagające w przewidywaniu przyszłych wyników i w podejmowaniu decyzji przez ludzi.
  4. Interakcja i konwersacja. Umożliwia interakcję maszyn i ludzi poprzez naturalną mowę, dotyczy głosu, tekstu, obrazów, formularzy.
  5. Rozpoznawanie. Ten rodzaj sztucznej inteligencji służy do identyfikowania obiektów w treści, jaką może być obraz, film, tekst, audio, inne.
  6. Systemy zorientowane na cele. Ten wzorzec sztucznej inteligencji wykorzystuje uczenie maszynowe i inne podejścia poznawcze, aby zapewnić możliwość uczenia się metodą prób i błędów.
  7. Wykrywanie wzorców i anomalii. W tym rozwiązaniach AI służy do identyfikowania wzorów w danych i odkrywania powiązań wyższego rzędu między informacjami, aby uzyskać wgląd w to, czy dany fragment danych pasuje do istniejącego wzoru, czy też jest wartością odstającą i nie pasuje.

Więcej TUTAJ