SWIFT uruchomi platformę walut cyfrowych banków centralnych

Posłuchaj:
Udostępnij:

SWIFT pracuje nad stworzeniem nowej platformy, która połączy falę opracowywanych obecnie cyfrowych walut banków centralnych z istniejącym systemem finansowym. Byłby to znaczący krok w kierunku ekosystemy CBDC, bowiem SWIFT łączy ponad 11 500 banków i funduszy w 200 krajach. Obecnie  90% banków centralnych bada cyfrowe wersje swoich walut. Bardzo zaawansowane są Chiny, prac nie zaniedbuje także Europejski bank Centralny.

Wg Reuters „koncentrowano się na zapewnieniu możliwości jednoczesnego stosowania CBDC różnych krajów, nawet jeśli zbudowane są na różnych technologiach bazowych lub „protokołach”, zmniejszając w ten sposób ryzyko fragmentacji systemu płatności. Wykazano również, że można je wykorzystać w bardzo złożonych płatnościach handlowych lub walutowych i potencjalnie można je zautomatyzować, co zarówno przyspieszy, jak i obniży koszty procesów.”

WG Boston Consulting Group (BCG) do 2030 r. aktywa o wartości około 16 bilionów dolarów mogą zostać „tokenizowane”, to znaczy aktywa takie jak akcje i obligacje przekształcone w cyfrowe chipy, które mogą następnie być emitowane i być przedmiotem obrotu w czasie rzeczywistym.

Niewątliwie na poczynania SWIFT wpłynęły konsekwencje wykluczenia Rosji z tego systemu po agresji na Ukrainę.  Wzbudziło to obawy w świecie, zwłaszcza na Globalnym Południu. Jeśli takie mocarstwo światowe jak Rosja mogło zostać wykluczone z globalnego systemu płatności, następny w kolejce mógłby być każdy kraj, który popadnie w konflikt z zachodnią polityką.

Uzbrojenie systemu finansowego doprowadziło do tego, że kraje w coraz większym stopniu handlują własnymi walutami, omijając SWIFT i globalny system dolara. Płatności transgraniczne typu peer-to-peer są odporne na zachodnie sankcje.

Wpłynęło to również na postawy banków centralnych i instytucji finansowych na całym świecie, które pracują nad walutami cyfrowymi (CBDC). Globalna sieć będzie mogła przetwarzać płatności transgraniczne bezkosztowo dla użytkownika, w czasie rzeczywistym, globalnie. CBDC korzystają z blockchain. W przeciwieństwie do kryptowalut, platformy CBDC banków centralnych są scentralizowane i znajdują się pod kontrolą rządów krajowych. Więcej o systemie globalnych cyfrowych finansów CBDC piszemy w artykule

Nowe globalne finanse – waluta cyfrowa i tokenizacja aktywów

Iwona D. Bartczak