Wprowadzenie do zarządzania procesowego i automatyzacji procesów biznesowych (1 dzień, 8 godz.).

Posłuchaj:
Udostępnij:

Szkolenie należy traktować jako zajęcia wprowadzające do tematyki zarządzania procesowego oraz automatyzacji procesów biznesowych.


Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat:

 • Szkolenie BPM #1 – Wprowadzenie do zarządzania procesowego.
 • Opis:
  Wprowadzenie w metodykę zarządzania procesowego.
  Zakres:
  – ZARZĄDZANIE PROCESAMI
  – KLASYFIKACJE PROCESÓW
  – OPISY PROCESÓW I TRANSFER WIEDZY
  – IDENTYFIKACJA (MAPOWANIE) PROCESÓW
  – OPTYMALIZACJA i DOSKONALENIE PROCESÓW
  – AUTOMATYZACJA PROCESÓW

 • Warsztat BPM #1 – Warsztaty BPM
 • Opis:
  Omówienie zasad prawidłowego mapowania i modelowania procesów. Opracowanie mapy wybranego procesu biznesowego.
  Zakres:
  – MAPA PROCESÓW

 • Szkolenie RPA #1 – Wprowadzenie do zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych RPA.
 • Opis:
  Podstawowe pojęcia, Procesy nadające się do robotyzacji, wpływ zrobotyzowanej automatyzacji na funkcjonowanie organizacji, zasady prawidłowego wdrażania, przykładowe zastosowania.
  Zakres:
  – OMÓWIENIE RPA I POKAZ DZIAŁANIA RPA
  – PRZYKŁADOWE WDROŻENIA
  – KORZYŚCI I WYZWANIA

 • Warsztat RPA #1 – Jak zacząć RPA w Firmie
 • Opis:
  Od czego zacząć zrobotyzowaną automatyzację i co należy zrobić na początku?
  Zakres:
  – ROADMAPA NA PIERWSZY ROK
  – BUDŻETOWANIE
  – MOŻLIWE STRATEGIE ROBOTYZACJI

 • Warsztat RPA #2 – Wybór procesów do automatyzacji.
 • Opis:
  Jak i jakie procesy wybrać do robotyzacji? Jak ustalić terminy i budżet?
  Zakres:
  – OD CZEGO ZACZĄĆ
  – TWORZENIE LISTY AUTOMATYZACJI
  – KIEDY AUTOMATYZOWAĆ ROBOTEM?
  – WYCENIANIE OSZCZĘDNOŚCI I KOSZTÓW

 • Warsztat RPA #3 – Organizacja pracy.

  Opis:
  Jak stworzyć dobry zespół RPA? Czego się ustrzec i jak zaplanować pracę?
  Zakres:
  – ROLE W ZESPOLE
  – POSZUKIWANE KOMPETENCJE
  – DOBRE PRAKTYKI
  – NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
  – CYKL PRODUKCYJNY

 • Warsztat RPA #4 – Współpraca z IT.

  Opis:
  Podział ról, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy IT a zespołem RPA. Kto i za co odpowiada?
  Zakres:
  – STWORZENIE BEZPIECZNEGO ŚRODOWISKA IT
  – ZARZĄDZANIE POPRAWKAMI
  – ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRACY ROBOTÓW
  – OPTYMALNY PROCES ZAKUPU LICENCJI

 • Warsztat RPA #5 – Współpraca z biznesem.

  Opis:
  Podział ról, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy biznesem a zespołem RPA. Kto i za co odpowiada?
  Zakres:
  – KOMUNIKOWANIE ROBOTYZACJI W FIRMIE
  – ZARZĄDZANIE OSZCZĘDNOŚCIAMI I KORZYŚCIAMI
  – CASE STUDY