Podstawy zarządzania procesowego i automatyzacji procesów biznesowych (2 dni, 16 godz.).

Posłuchaj:
Udostępnij:

Warsztat należy traktować jako zajęcia dające podstawową wiedzę i umiejętności z zarządzania procesowego, notacji procesów biznesowych oraz automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.


Celem warsztatu jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat:

 • Szkolenie BPM #1 – Wprowadzenie do zarządzania procesowego.
 • Opis:
  Wprowadzenie w metodykę zarządzania procesowego.
  Zakres:
  – ZARZĄDZANIE PROCESAMI
  – KLASYFIKACJE PROCESÓW
  – OPISY PROCESÓW I TRANSFER WIEDZY
  – IDENTYFIKACJA (MAPOWANIE) PROCESÓW
  – OPTYMALIZACJA i DOSKONALENIE PROCESÓW
  – AUTOMATYZACJA PROCESÓW

 • Szkolenie BPM #2 – Wdrożenie zarządzania procesowego (BPM).
 • Opis:
  Omówienie zasad i metodyk prowadzenia projektów wrożenia zarządzania procesowego.
  Zakres:
  – METODYKA PROWADZENIA PROJEKTÓW BPM
  – PRZYGOTOWANIE DO WDROZENIA BPM
  – WDROZENIE BPM i DBPM
  – MONITOROWANIE I ZARZADZANIE PROCESAMI

 • Warsztat BPM #2 – Warsztaty BPM
 • Opis:
  Omówienie zasad prawidłowego mapowania i modelowania procesów. Opracowanie mapy wybranego procesu biznesowego.
  Zakres:
  – MAPA PROCESÓW
  – GRAFICZNA NOTACJA I OPIS PROCESÓW (BPMN)
  – ARCHITEKTURA PROCESÓW

 • Szkolenie RPA #1 – Wprowadzenie do zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych RPA.
 • Opis:
  Podstawowe pojęcia, Procesy nadające się do robotyzacji, wpływ zrobotyzowanej automatyzacji na funkcjonowanie organizacji, zasady prawidłowego wdrażania, przykładowe zastosowania.
  Zakres:
  – OMÓWIENIE RPA I POKAZ DZIAŁANIA RPA
  – PRZYKŁADOWE WDROŻENIA
  – KORZYŚCI I WYZWANIA

 • Warsztat RPA #1 – Jak zacząć RPA w Firmie
 • Opis:
  Od czego zacząć zrobotyzowaną automatyzację i co należy zrobić na początku?
  Zakres:
  – ROADMAPA NA PIERWSZY ROK
  – BUDŻETOWANIE
  – MOŻLIWE STRATEGIE ROBOTYZACJI

 • Warsztat RPA #2 – Wybór procesów do automatyzacji.
 • Opis:
  Jak i jakie procesy wybrać do robotyzacji? Jak ustalić terminy i budżet?
  Zakres:
  – OD CZEGO ZACZĄĆ
  – TWORZENIE LISTY AUTOMATYZACJI
  – KIEDY AUTOMATYZOWAĆ ROBOTEM?
  – WYCENIANIE OSZCZĘDNOŚCI I KOSZTÓW

 • Warsztat RPA #3 – Organizacja pracy.

  Opis:
  Jak stworzyć dobry zespół RPA? Czego się ustrzec i jak zaplanować pracę?
  Zakres:
  – ROLE W ZESPOLE
  – POSZUKIWANE KOMPETENCJE
  – DOBRE PRAKTYKI
  – NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
  – CYKL PRODUKCYJNY

 • Warsztat RPA #4 – Współpraca z IT.

  Opis:
  Podział ról, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy IT a zespołem RPA. Kto i za co odpowiada?
  Zakres:
  – STWORZENIE BEZPIECZNEGO ŚRODOWISKA IT
  – ZARZĄDZANIE POPRAWKAMI
  – ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRACY ROBOTÓW
  – OPTYMALNY PROCES ZAKUPU LICENCJI

 • Warsztat RPA #5 – Współpraca z biznesem.

  Opis:
  Podział ról, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy biznesem a zespołem RPA. Kto i za co odpowiada?
  Zakres:
  – KOMUNIKOWANIE ROBOTYZACJI W FIRMIE
  – ZARZĄDZANIE OSZCZĘDNOŚCIAMI I KORZYŚCIAMI
  – CASE STUDY

 • Warsztat RPA #6 – Analiza procesu RPA.

  Opis:
  Jak analizować proces, jak tworzyć, rozwijać i testować robota RPA?
  Zakres:
  – ANALIZA PROCESU
  – DEVELOPMENT ROBOTA (UIPATH)
  – TESTOWANIE ROBOTA (W NARZĘDZIU WORKFLOW)