Jakich zasad i aplikacji potrzebujemy do zarządzania procesem czy projektem?

Tradycyjnym sposobem zarządzania projektami i procesami jest spotkanie i rozmowa, niezależnie od stosowanej metodyki. Często z takiej rozmowy powstaje notatka. Czy to wystarczy? Już w 1885 roku niemiecki psycholog Hermann Ebbinghaus przedstawił krzywą zapominania przedstawiając zależność między ilością przechowywanej informacji w pamięci, a upływem czasu, jaki nastąpił od momentu ich zapamiętania. Badania Ebbinghausa pokazują, że około…