Współistnienie ludzi i sztucznej inteligencji, czyli zrównoważony rozwój 4.0

Obecnie coraz częściej spotykamy się i współpracujemy z robotami, są to albo różnej wielkości i zastosowań materialne maszyny, albo algorytmy, który naśladując działanie człowieka, zastępują go w żmudnych i pracochłonnych zadaniach. Jedne i drugie są coraz bardziej zmyślne, więc wykonują nie tylko proste, ale coraz bardziej skomplikowane prace. W domyśle: roboty są po to, aby…