Wystartował program Digital Finance Excellence

Posłuchaj:
Udostępnij:

We wtorek 21.08.2018 w sympatycznej nieformalnej atmosferze, przy znakomitej piętnastoletniej whisky Glenlivet i Aberlour, spotkaliśmy w gronie organizatorów Digital Finance Excellence (Business Dialog), przedstawicieli Klubu Dyrektorów Finansowych ?Dialog? i CIO BMP, a także partnerów programu (GPW, 4synchronicity, DigitalTeammates, DXC, Oracle, UiPath), aby omówić najważniejsze zagadnienia naszej współpracy przy wspieraniu dyrektorów firm, banków, CUW/SSC/BPO we wdrażaniu i doskonaleniu zarządzania procesowego, automatyzacji procesów, w tym ich robotyzacji.

Potwierdziliśmy jakie działania podejmujemy:

 • zbieranie wiedzy i informacji na temat zarządzania procesowego i automatyzacji oraz robotyzacji.
 • wymiana doświadczeń w naszych serwisach, aplikacjach, spotkaniach (śniadania biznesowe, konferencja, networking)
 • udostępnianie źródeł wiedzy i dobrych praktyk
 • organizacja wizyt referencyjnych
 • przygotowywanie ?na życzenie? prototypów  rozwiązań
 • rekomendacja dostawców wiedzy, usług i narzędzi.

Po dyskusji uzgodniliśmy, na jakie tematy w pierwszej kolejności przygotujemy artykuły i zbiory źródeł wiedzy. Są to:

 1. Które procesy standaryzować, które stanowią przewagę konkurencyjną? Jak kształtować, informatyzować, robotyzować jedne i drugie?
 2. Czym jest a czy nie jest robot software?owy?
 3. Kompetencje przyszłości menedżerów na wyższych i niższych szczeblach organizacji.
 4. Nowe relacje między zarządem, dyrektorem finansowym (jeśli nie jest członkiem zarządu), IT, operacjami w kontekście zastosowania robotów, szczególnie rola i interesy działu IT.
 5. Przesłanki do utworzenia centrum usług wspólnych w obszarze finansów.

Najważniejsza część dyskusji dotyczyła zarządzania ludźmi w momencie wprowadzenia robotów do firmy, ich przygotowania na tę zmianę, wpływania na ich postawę wobec niej, wskazywanie im możliwych korzyści dla swojego rozwoju i kariery, a także wypracowania w firmie odpowiedzialności za tę humanistyczną stronę tego jakże korzystnego udoskonalenia działania firmy, w tym odrzucenia pokusy zbyt łatwego pozbywania się pracowników, tylko dlatego że może ich zastąpić robot. Nadmierne wyrachowanie w tej sferze może się szybko obrócić przeciwko firmie i jej szefom.

Bartosz Radziszewski został nagrodzony brawami za mistrzowskie podsumowanie tego wątki dyskusji, ale też i całego naszego spotkania. ?Istotą robotyzacji ? dającej wartość firmie ? jest mądre i długofalowe zarządzanie ludźmi, którzy stracą pracę na rzecz robotów. To jak firma wykorzysta ich potencjał, przesądzi o sukcesie lub nie firmy.?

Iwona