Zarządzanie grupą kapitałową – pożądane usprawnienia procesu konsolidacji

Posłuchaj:
Udostępnij:

W aktualnej ? czwartej już ? edycji Digital Finance Excellence, programu Klubu Dyrektorów Finansowych ?Dialog?, jednym z ważnych tematów jest usprawnianie i automatyzacja procesu konsolidacji statutowej i zarządczej. Działa coraz więcej polskich grupa kapitałowych, również międzynarodowych. W pewnym momencie ich rozwoju pojawia się potrzeba zarządzania całą grupą, a nie tylko poszczególnymi jednostkami. Dzieje się tak szczególnie, gdy grupa inwestuje, wchodzi w nowe branże, kraje.

Na klubowych spotkaniach na ten temat korzystamy ze wsparcia ekspertów Kucharscy Consulting, a w naszych serwisach jest kilka wartościowych materiałów wspólnie z nimi przygotowanych.

Na ostatnim spotkaniu postawiliśmy trzy ważne pytania:

 1. Po co usprawniać ten proces? Co więcej osiągną właściciele, grupa, jednostki, mając taką zagregowaną informację?
 2. Jakie są podstawowe dobre praktyki sprawnej konsolidacji?
 3. Czy się kierować wybierając system informatyczny do obsługi tego procesu?

Oczywiste jest, że widok przepływów, przychodów, kosztów całej grupy, w różnych przekrojach jest potrzebny wtedy, gdy biznesy się rozwijają i trzeba decydować o inwestycjach, powiązaniach między jednostkami, alokacji zasobów, aby uzyskać optymalny efekt z punktu widzenia tak grupy, jak i jednostek, ale z pierwszeństwem interesów grupy jako całości.

Natalia Kucharska zaproponowała taką kolejność celów stawianych przed konsolidacją statutową i zarządczą:

 1. Opracowanie strategii rozwoju grupy
 2. Planowanie przepływów pieniężnych
 3. Zarządzanie segmentami biznesowymi
 4. Ocena dokonań poszczególnych jednostek
 5. Optymalizacja obciążeń podatkowych

W szybkim sondażu w społeczności Klubu wybraliśmy takie cele:

Na najważniejsze rekomendacje sukcesu uznaliśmy cztery równorzędnie:

 1. Poprawny, sprawny proces zamknięcia miesiąca jako warunek wstępny usprawnienia procesu konsolidacji zarządczej.
 2. Jasne rozgraniczenie za co odpowiadają działy księgowe, kontrolingowe, a za co działy sprawozdawczości konsolidacyjnej.
 3. Odpowiedzialność za jakość danych z jednostek spoczywa na jednostkach. Nie powinien ich uzgadniać dział konsolidacyjny, a często jest taka pokusa.
 4. Usprawnienie polega na przemyśleniu całego procesu, a nie na rozwiązaniu problemów cząstkowych. W efekcie powstaje ujednolicona struktura informacyjna na właściwym poziomie agregacji.

Proces prawidłowo będzie wspomagamy jedynie przez dedykowany system IT, a nie przez excel czy ERP. ?Taki system ma wielką wartość dodaną w postaci predefiniowanych, konfigurowalnych reguł. Jeśli chcemy odzwierciedlić stare procesy w nowym narzędziu, to wyrzucamy do kosza ogromną wiedzę i pracę producenta tego oprogramowania.? ? mówił Adam Kucharski.

Jego zdaniem wdrożenie takiego dedykowanego rozwiązania to około 100-150 osobodni wykwalifikowanego konsultanta. Na początek wystarczy kilka licencji, mniej niż spółek w grupie.

 

Eksperci Kucharscy Consulting są do dyspozycji uczestników Klubu Dyrektorów Finansowych ?Dialog? na wstępne bezpłatne konsultacje do końca aktualnej edycji DFE, czyli do końca stycznia. Zainteresowanych prosimy o email kontakt@businessdialog.pl