Czy nadchodzi zmierzch menedżera projektu?

Posłuchaj:
Udostępnij:

W bardzo ciekawym artykule „Czy nadchodzi zmierzch projektów IT i PMów?” autorka Anna Olszewska analizuje przyczyny, z powodu których projekty informatyczne, wdrożeniowe nie kończą się sukcesem. Oto obszerny fragment:

„Zaskakujący i dający wiele do myślenia jest inny wniosek płynący z najnowszego raportu The Standish Group. Aż do edycji z 2020 r. autorzy rekomendowali wykorzystanie we wdrożeniach IT podejścia projektowego, udziału Project Managera i narzędzi do zarządzania projektami, wskazując, że są to kluczowe elementy przekładające się na sukces przedsięwzięcia. Najnowsze badania prowadzą do całkowicie odmiennych wniosków.

Szokujące dane dotyczą wpływu poziomu kompetencji lub nawet samej obecności  PMa na sukces projektu. W przypadku projektów zwinnych, udział wysoko wykwalifikowanego PMa zapewniał powodzenie zaledwie 18% projektów. W projektach, w których PMa nie było w ogóle lub cieszył się niewielkimi kompetencjami, odsetek sukcesu projektu wzrastał do oszałamiających 91%, przy jedynie 1% projektów zakończonych całkowitą porażką. W przypadku nie-zwinnych metodyk, wysoko wykwalifikowany PM dawał 23% pozytywnie zakończonych projektów, a brak PMa lub PM o niskich kwalifikacjach ? aż 53% udanych przedsięwzięć. Kwalifikacje PMa okazały się dużo mniej istotne niż zdolności interpersonalne osoby zarządzającej projektem, szybkość podejmowania decyzji i unikanie biurokracji w zarządzaniu projektem.

The Standish Group publikuje też twarde dane pokazujące, że:

  • podejście do wytwarzania oprogramowania jako z góry zdefiniowanego projektu, a nie ciągłego, cyklicznego procesu, drastycznie obniża szanse osiągnięcia sukcesu ? w tym zwłaszcza dojścia do rezultatu skutkującego satysfakcją klienta i wartością dodaną dla organizacji;
  • wykorzystanie narzędzi do zarządzania projektami zwiększa ryzyko porażki przedsięwzięcia i około dwukrotnie zwiększa jego koszty (!).

Czy nadszedł czas na zmianę myślenia o realizacji wdrożeń i ostateczny zmierzch klasycznej kaskadowej metodyki?

Dane jasno pokazują, że trzymanie się dotychczasowych utartych schematów w żaden sposób nie jest gwarancją bezpieczniejszej realizacji wdrożenia IT. Wręcz przeciwnie ? są one czynnikiem istotnie zwiększającym ryzyko porażki, nieprzewidzianych kosztów i opóźnień.

Wniosek postawiony przez The Standish Group mówi o tym, że od początku byliśmy w błędzie usiłując wcisnąć wytwarzanie oprogramowania w ramy projektu. Oprogramowanie to nie budynek, a próby podobnego zdefiniowania programu komputerowego prowadziły i niezmiennie prowadzą do tego, że znakomita większość takich projektów nie zakończy się pełnym sukcesem ? chyba, że mówimy o małych i prostych wdrożeniach.

Jeżeli nie projekt, to co?

Alternatywą jest podejście procesowe ? praca nad oprogramowaniem jako jeden z ciągłych procesów wpisanych w funkcjonowanie organizacji, obejmujący cykl planowania, realizacji, weryfikacji i ustanowienia standardów na przyszłość. ”

Cały artykuł znajduje się TUTAJ