Jak zmieni się model biznesowy – nasz i naszych partnerów – gdy zaczniemy wymieniać z nimi dane?

Kiedyś Dane to było coś Tajnego/ Poufnego, otoczonego Najwyższą Tajemnicą. Potem Dane zaczęły być przedmiotem rozmowy. Dziś ? coraz częściej są jednym z najcenniejszych składników naszych Aktywów ? choć nie widać ich w żadnym znanym mi bilansie. Podobnie jak nie widać Wiedzy, Relacji, Kultury Zarządzania, Know How czy Modelu Biznesowego ? czyli najpotężniejszych dziś Instrumentów…

Po dzisiejszym Financial Controlling Forum – jak wykonać PoC

Na dzisiejszą – 27.11.2019 – konferencję Financial Controlling Forum, której merytorycznie partnerował Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” http://www.kdfdialog.org.pl – przygotowaliśmy trzy składowe: 1. Dyskusja panelowa: Ewolucja roli controllera ? współczesne wyzwania i oczekiwania wobec controllerów finansowych, Bartosz Radziszewski, wstęp do dyskusji,  Iwona D. Bartczak, moderacja dyskusji sześciu panelistów 2. Proof of Concept rozwiązania analitycznego dla firmy. Dlaczego…