Rejestracja czasu pracy to narzędzie do komunikacji i obiektywnej oceny

Rozmowa z Wojciechem Jędrzejewskim, CEO firmy Tisoft, partnera Klubu Dyrektorów Finansowych ?Dialog?, szczególnie w realizacji III edycji programu Digital Finance Excellence. DFE. Na spotkaniach Klubu Dyrektorów Finansowych ?Dialog? ? online ogólnopolskich i regionalnych ?przy stole? ? jednym z najczęstszych tematów ostatnich miesięcy jest czas pracy. W dużym stopniu wiąże się to z wprowadzeniem zdalnej pracy,…