Gaszenie pożarów – kierownicy się tym szczycą!

Kolejny raz spotykam firmę, w której kierownicy nieomal cały swój czas poświęcają zapobieganiu konsekwencjom trudnych sytuacji, jakie napotykają oni i ich podwładni (przygotowanie produkcji i produkcja), czyli zajmują się tzw. gaszeniem pożarów. Zarząd firmy nie tylko to toleruje, ale też docenia. Kierownicy mają poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Próbowałem położyć temu kres. Trzeba likwidować przyczyny pożarów,…