Co to jest przetwarzanie języka naturalnego? Dzięki czemu rozmawiamy z telefonami, przeglądarkami i asystentami cyfrowymi?

Przetwarzanie języka naturalnego – Natural Language Processing (NLP) to zdolność oprogramowania komputerowego do rozpoznawania, analizowania i przetwarzania ludzkiej mowy w tekst oraz dokonywania jej analizy w odpowiednim kontekście, sytuacji i dostępnych danych oraz zdolność do generowania tekstu z informacją zwrotną i konwertowania go w mowę ludzką. Jak używamy NLP? Rozmawiając z Voicebot?ami – czyli robotami,…