Organizacja rozproszona – nowe doświadczenia

Przez ostatnie lata wiele mówiono i pisano o organizacji pracy w rozproszonej  strukturze organizacyjnej. Duże znaczenie dla rozwoju takiego modelu miała postępująca globalizacja. W jej efekcie zespół projektowy był w jednym kraju, zespół badawczy w innym, a produkcja jeszcze w kolejnym, co w naturalny sposób niosło spore wyzwania dla managerów zarządzających całymi procesami produkcji, logistyki…