Czy nadchodzi zmierzch menedżera projektu?

W bardzo ciekawym artykule „Czy nadchodzi zmierzch projektów IT i PMów?” autorka Anna Olszewska analizuje przyczyny, z powodu których projekty informatyczne, wdrożeniowe nie kończą się sukcesem. Oto obszerny fragment: „Zaskakujący i dający wiele do myślenia jest inny wniosek płynący z najnowszego raportu The Standish Group. Aż do edycji z 2020 r. autorzy rekomendowali wykorzystanie we…