Właściciel procesu ? kim jest i za co odpowiada?

W artykule ?Główne organizacyjne błędy doskonalenia procesów? wskazałem jako jeden z nich brak właściciela procesu. Bowiem każdy proces powinien mieć  właściciela.  Właściciel procesu: Zna przebieg procesu od początku do końca (End2End). Wie jak proces powinien być poprawnie wykonany (SLA), aby uznać jego efekt za osiągnięty (KPI). Przy zmieniających się warunkach realizacji procesu oraz danych wejściowych…