Dobroczynny wpływ wstępnej dekretacji na automatyzację rozliczeń

W biznesie jest coraz bardziej widoczne zainteresowanie automatyzacją rozliczeń księgowych, w tym zobowiązań. Obecnie przemysł opiera swoją dzielność produkcyjną czy usługową na licznych powiązaniach kooperacyjnych. Specjalizacja w procesach technologicznych, wyższa wydajności i jakości są motywem dla szerszej niż kiedyś intensywnej kooperacji przedsiębiorstw. Intensyfikacji współpracy towarzyszy zwielokrotniony strumień dokumentów pomiędzy podmiotami, co z kolei wymaga innego…