Główne organizacyjne błędy doskonalenia procesów

1. Doskonalenie procesów nie jest zharmonizowane ze strategicznymi celami firmy. Poprawa procesów powinna dotyczyć parametrów istotnych dla firmy i mieć mierzalne cele, np. skrócić czas rozwoju produktu do 3 miesięcy albo obniżenie kosztów o 10%. Jeśli cele nie są SMART, tracą zainteresowanie i poparcie ścisłego kierownictwa. Jeśli uzasadnieniem staje się  ?podniesienie efektywności? czy ?zmiana kultury?…