Tworzenie pytań do AI

Jak poprawić swoje umiejętności wydawania poleceń generatywnej sztucznej inteligencji (chatGPT, Google Bard, Microsoft copilot, claude etc) i osiągnąć dużo lepsze odpowiedzi na swoje pytania? Oto 15 podpowiedzi autorstwa Jowity Michalskiej.

Włochy zapowiadają blokadę ChatGPT. A także aktualizacja 29.04

Garante, włoski organ ochrony danych powiedział, że istnieją obawy dotyczące prywatności związane z modelem ChatGPT,  więc zablokuje chatbota OpenAI, ale także zbada, czy jest on zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO. Stało się to, gdy w aplikacji doszło do incydentu w postaci dziewięciogodzinnego upublicznienia danych dotyczących rozmów użytkowników ChatGPT i informacji o ich…