Tworzenie pytań do AI

Jak poprawić swoje umiejętności wydawania poleceń generatywnej sztucznej inteligencji (chatGPT, Google Bard, Microsoft copilot, claude etc) i osiągnąć dużo lepsze…