18.03 na spotkaniu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”w Poznaniu  podsumujemy cykl dyskusji i prezentacji związanych z takim podejściem do analizy danych w firmie i prezentacji wyników, które w takim samym stopniu czerpie z wiedzy psychologicznej, jak z narzędzi informatycznych.

Dzisiejsza technologia Business Intelligence daje nam przeogromne możliwości analizowania i przetwarzania danych. Zachowanie w tym wszystkim prostoty i czytelności jest sporym wyzwaniem. Jednocześnie proces analizy i wnioskowania może dzięki temu przyśpieszyć wykładniczo, poprawia się też „demokratyzacja” pracy z danymi.

Do tych spotkań przygotowały dyrektorów trzy artykuły Witolda Kilijańskiego. Przypominamy je, aby w Poznaniu w gronie najbardziej zainteresowanych osób sformułować rekomendacje dla całego środowiska dyrektorów finansowych i dyrektorów controllingu.

Jakie są podstawowe różnice pomiędzy wizualizacją danych (model „pokazać”), a wizualną analityką (model „zobaczyć i zrozumieć”):

  • model „pokazać” zakłada większą hierarchiczność organizacji, model – „zobaczyć i zrozumieć” daje więcej miejsca kreatywności, inteligencji oraz samodzielności i racjonalnemu wnioskowaniu;
  • podejście „pokazać” zakłada pewien poziom (lub wiele poziomów) „dopuszczenia do tajemnicy”, daje też więcej możliwości manipulowania informacją – bo widzimy tylko to co nam pokazano. w barokowych kościołach też zdarzały się malunki jakichś karykatur, czy złośliwe aluzje artystów, umieszczane w miejscach, do których na co dzień dostęp był ograniczony…

Jak widać – różnice pomiędzy „pokazać” a „zobaczyć i zrozumieć”, są bardzo istotne – i mogą mieć bardzo dalekosiężne skutki dla całej kultury przedsiębiorstwa.

Cały artykuł https://dfe.org.pl/o-sztuce-komunikacji-przez-obrazy-czyli-czym-wizualna-analityka-rozni-sie-od-wizualizacji-danych/

Kilka lat temu modne było hasło Beyond Budgeting – wtedy nikt nie rozumiał, o co w nim właściwie chodzi. A ta wizja właśnie się realizuje. Określamy w niej kilka głównych celów, do których zmierzamy (jak poziom sprzedaży, zysku, czy udział w rynku) – oraz zestaw mierników/ KPI, których realizacja nas do tego celu doprowadzi.

Najkrócej mówiąc, jeśli chcemy osiągnąć X przychodów i Y zysków, potrzebujemy do tego Z transakcji z Z1 liczbą Klientów o średniej wartości Z2 (lub określonej liczby transakcji małych, średnich i dużych) przy marży % nie gorszej niż Y1. Do tego potrzebujemy Z3 liczbę leadów i Z4 konwersję z leadów na transakcje. Aby z kolei utrzymać w ryzach koszty, nie powinny one przekroczyć Y2 % przychodów, zamówienia musimy realizować w czasie nie dłuższym niż …, poziom reklamacji nie może przekroczyć To z kolei wymaga  liczby etatów przy rotacji personelu nie większej niż  oraz maszyn i urządzeń nie starszych niż  i zapewnienia ich bezawaryjnej pracy przez …% czasu itd. itp.

W ten sposób przy pomocy kilkunastu – kilkudziesięciu wskaźników możemy opisać sprawne funkcjonowanie naszego biznesu. Oczywiście nie wystarczą same Dane, potrzebna będzie technologia ich udostępnienia naszym odbiorcom w sposób wydajny, niezawodny, zrozumiały, obrazkowy i … po prostu fajny;) Przyznacie sami, że to dużo ciekawsze, przydatniejsze  i po prostu … fajniejsze niż wypełnianie setek tabelek z budżetem.

Cały artykuł https://dfe.org.pl/jak-zmieni-sie-model-biznesowy-nasz-i-naszych-partnerow-gdy-zaczniemy-wymieniac-z-nimi-dane/

One Page Report jest możliwy, można pokzać na nim mnóstwo informacji przydatnych w pracy managera – zarówno na poziomie najwyższym, jak też operacyjnym. Co łączy takie raporty? Każdy z nich:

  • Mieści się na jednym ekranie
  • Prezentuje najważniejsze informacje z danego obszaru
  • Jest interaktywny, daje możliwość „drill down & drill through”
  • Jest prosty (aczkolwiek jego zaprojektowanie wymagało sporej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia)
  • Daje możliwość intuicyjnej analizy danych i zadania kluczowych pytań nawet osobie mniej obytej z meritum sprawy.

Cały artykuł https://dfe.org.pl/nie-robcie-tego-sami-czyli-czy-mozliwa-jest-standaryzacja-raportow-zarzadczych-w-firmie/

Więcej informacji o spotkaniu 18.03 w Poznaniu i możliwość rejestracji https://kdfdialog.org.pl/wydarzenie/dfe-poznan-18032020/