18.03 na spotkaniu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”w Poznaniu  podsumujemy cykl dyskusji i prezentacji związanych z takim podejściem do analizy danych w firmie i prezentacji wyników, które w takim samym stopniu czerpie z wiedzy psychologicznej, jak z narzędzi informatycznych.

Dzisiejsza technologia Business Intelligence daje nam przeogromne możliwości analizowania i przetwarzania danych. Zachowanie w tym wszystkim prostoty i czytelności jest sporym wyzwaniem. Jednocześnie proces analizy i wnioskowania może dzięki temu przyśpieszyć wykładniczo, poprawia się też ?demokratyzacja? pracy z danymi.

Do tych spotkań przygotowały dyrektorów trzy artykuły Witolda Kilijańskiego. Przypominamy je, aby w Poznaniu w gronie najbardziej zainteresowanych osób sformułować rekomendacje dla całego środowiska dyrektorów finansowych i dyrektorów controllingu.

Jakie są podstawowe różnice pomiędzy wizualizacją danych (model ?pokazać?), a wizualną analityką (model ?zobaczyć i zrozumieć?):

  • model ?pokazać? zakłada większą hierarchiczność organizacji, model ? ?zobaczyć i zrozumieć? daje więcej miejsca kreatywności, inteligencji oraz samodzielności i racjonalnemu wnioskowaniu;
  • podejście ?pokazać? zakłada pewien poziom (lub wiele poziomów) ?dopuszczenia do tajemnicy?, daje też więcej możliwości manipulowania informacją ? bo widzimy tylko to co nam pokazano. w barokowych kościołach też zdarzały się malunki jakichś karykatur, czy złośliwe aluzje artystów, umieszczane w miejscach, do których na co dzień dostęp był ograniczony?

Jak widać ? różnice pomiędzy ?pokazać? a ?zobaczyć i zrozumieć?, są bardzo istotne ? i mogą mieć bardzo dalekosiężne skutki dla całej kultury przedsiębiorstwa.

Cały artykuł https://dfe.org.pl/o-sztuce-komunikacji-przez-obrazy-czyli-czym-wizualna-analityka-rozni-sie-od-wizualizacji-danych/

Kilka lat temu modne było hasło Beyond Budgeting ? wtedy nikt nie rozumiał, o co w nim właściwie chodzi. A ta wizja właśnie się realizuje. Określamy w niej kilka głównych celów, do których zmierzamy (jak poziom sprzedaży, zysku, czy udział w rynku) ? oraz zestaw mierników/ KPI, których realizacja nas do tego celu doprowadzi.

Najkrócej mówiąc, jeśli chcemy osiągnąć X przychodów i Y zysków, potrzebujemy do tego Z transakcji z Z1 liczbą Klientów o średniej wartości Z2 (lub określonej liczby transakcji małych, średnich i dużych) przy marży % nie gorszej niż Y1. Do tego potrzebujemy Z3 liczbę leadów i Z4 konwersję z leadów na transakcje. Aby z kolei utrzymać w ryzach koszty, nie powinny one przekroczyć Y2 % przychodów, zamówienia musimy realizować w czasie nie dłuższym niż ?, poziom reklamacji nie może przekroczyć? To z kolei wymaga ? liczby etatów przy rotacji personelu nie większej niż ? oraz maszyn i urządzeń nie starszych niż ? i zapewnienia ich bezawaryjnej pracy przez ?% czasu itd. itp.

W ten sposób przy pomocy kilkunastu ? kilkudziesięciu wskaźników możemy opisać sprawne funkcjonowanie naszego biznesu. Oczywiście nie wystarczą same Dane, potrzebna będzie technologia ich udostępnienia naszym odbiorcom w sposób wydajny, niezawodny, zrozumiały, obrazkowy i ? po prostu fajny;) Przyznacie sami, że to dużo ciekawsze, przydatniejsze  i po prostu ? fajniejsze niż wypełnianie setek tabelek z budżetem.

Cały artykuł https://dfe.org.pl/jak-zmieni-sie-model-biznesowy-nasz-i-naszych-partnerow-gdy-zaczniemy-wymieniac-z-nimi-dane/

One Page Report jest możliwy, można pokzać na nim mnóstwo informacji przydatnych w pracy managera ? zarówno na poziomie najwyższym, jak też operacyjnym. Co łączy takie raporty? Każdy z nich:

  • Mieści się na jednym ekranie
  • Prezentuje najważniejsze informacje z danego obszaru
  • Jest interaktywny, daje możliwość ?drill down & drill through?
  • Jest prosty (aczkolwiek jego zaprojektowanie wymagało sporej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia)
  • Daje możliwość intuicyjnej analizy danych i zadania kluczowych pytań nawet osobie mniej obytej z meritum sprawy.

Cały artykuł https://dfe.org.pl/nie-robcie-tego-sami-czyli-czy-mozliwa-jest-standaryzacja-raportow-zarzadczych-w-firmie/

Więcej informacji o spotkaniu 18.03 w Poznaniu i możliwość rejestracji https://kdfdialog.org.pl/wydarzenie/dfe-poznan-18032020/