Na siedem sposobów działa AI

Ten podział został zaproponowany przez OECD. Jest to kolejna próba uporządkowania wzorów wykorzystania sztucznej inteligencji, a także jej zdefiniowania na…

Tworzenie pytań do AI

Jak poprawić swoje umiejętności wydawania poleceń generatywnej sztucznej inteligencji (chatGPT, Google Bard, Microsoft copilot, claude etc) i osiągnąć dużo lepsze…

Ryzyka sztucznej inteligencji

Niektóre ryzyka, które wiążą się ze stosowanie technologii cyfrowych, powtarzają się również w przypadku narzędzi z elementem AI. Te znamy.…

Rekomendacje kompetencji AI

Wzorując się na rekomendacjach umiejętności cyfrowych UNESCO przygotowalismy zgrubne ramy umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją. W Digital Finance Excellence, programie Klubu Dyrektorów…