Na siedem sposobów działa AI

Ten podział został zaproponowany przez OECD. Jest to kolejna próba uporządkowania wzorów wykorzystania sztucznej inteligencji, a także jej zdefiniowania na…

Tworzenie pytań do AI

Jak poprawić swoje umiejętności wydawania poleceń generatywnej sztucznej inteligencji (chatGPT, Google Bard, Microsoft copilot, claude etc) i osiągnąć dużo lepsze…