Jakich zasad i aplikacji potrzebujemy do zarządzania procesem czy projektem?

Tradycyjnym sposobem zarządzania projektami i procesami jest spotkanie i rozmowa, niezależnie od stosowanej metodyki. Często z takiej rozmowy powstaje notatka. Czy to wystarczy? Już w 1885 roku niemiecki psycholog Hermann Ebbinghaus przedstawił krzywą zapominania przedstawiając zależność między ilością przechowywanej informacji w pamięci, a upływem czasu, jaki nastąpił od momentu ich zapamiętania. Badania Ebbinghausa pokazują, że około…

Analiza wpływu sztucznej inteligencji oraz innych technologii na rynek pracy. Część 2

Optymizm autorów raportów wspomnianych w pierwszej części tego artykułu  https://dfe.org.pl/czy-zastapia-nas-roboty-analiza-wplywu-sztucznej-inteligencji-oraz-innych-technologii-na-rynek-pracy-czesc-1/wynika z obserwacji wcześniejszych rewolucji technologicznych. Historia pokazuje, że postęp, choć pozbawia tymczasowo część osób pracy, to w dłuższej perspektywie prowadzi do zwiększenia zatrudnienia oraz przyspieszenia wzrostu realnych wynagrodzeń. Po wspomnianej pauzie Engelsa, czyli zamrożeniu wynagrodzeń przez około 50 lat, po 1850 roku płace zaczęły wzrastać…

Czy zastąpią nas roboty? Analiza wpływu sztucznej inteligencji oraz innych technologii na rynek pracy. Część 1.

Jaki będzie wpływ rozwoju technologii, w tym sztucznej inteligencji, na rynek pracy? Ile osób straci, a ile zyska pracę? Jakie zawody są szczególnie zagrożone przez postępującą automatyzację? Jakich społecznych konsekwencji możemy się spodziewać w ciągu najbliższych dwóch dekad? Jak możemy się przygotować na kroczącą, nową rewolucję przemysłową? Jakie są bieżące zastosowania sztucznej inteligencji, które już zmieniają…

Technologia „people-literate” – zadanie na najbliższe lata

Firma badawcza i analityczna Gartner właśnie ogłosiła raport na temat technologicznych trendów i zjawisk, które będą najważniejsze w przyszłym roku i też pewnie w następnych. Jako najważniejsze jawi  się umieszczenie w strategii technologicznej firmy doświadczenia człowieka, przeanalizowanie jaki wpływ wywiera technologia na klientów, pracowników, partnerów biznesowych, społeczeństwo lub inne kluczowe grupy, a następnie zastosowanie wniosków…

Po pierwsze, wiarygodne dane źródłowe

DFE: Kiedy raporty ułatwiają menedżerom i zarządowi podejmowanie decyzji, a kiedy wcale nie są pomocne, wywołują pytania, podejrzenia i wątpliwości? Bożena Skibicka, mis?: Raporty są wiarygodne, wyliczane wskaźniki są wiarygodne, jeśli są obliczane w oparciu o wiarygodne dane. A to dzieje się tylko wtedy, jeżeli dane potrzebne do obliczania wskaźników są wprowadzane na bieżąco (w…

Zarządzanie procesowe i automatyzacja raportowania fundamentem wiarygodności spółek.

Z Jackiem Fotkiem, Wiceprezesem Zarządu i CFO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie rozmawiają Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski, zarządzających aktywnością społeczności Klubu Dyrektorów Finansowych ?Dialog?. – Program Digital Finance Excellence, przygotowany w Klubie Dyrektorów Finansowych ?Dialog?, prowadzi do wniosku, że CFO staje się liderem jednego z najważniejszych procesów – zbierania, przetwarzania i udostępniania danych…

Nowe kompetencje w dziale finansowym

Trzy najważniejsze i najczęściej wskazywane zmiany w dziale finansowym, które wynikają z wdrożenia zarządzania procesowego i automatyzacji czynności i procesów, to eliminacja wielu błędów, nowy charakter pracy i lepsza komunikacja z innymi działami. Na wykresie poniżej widać rozkład odpowiedzi w sondażu przeprowadzonym wśród uczestników Digital Finance Excellence, programu wsparcia dyrektorów i firm właśnie w takich…